A cetveli

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.


A cetveli ile benzer kelimeler

B cetveli

Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçe yasasında hükme bağlanan devlet gelirleri bütçesini gösteren cetvel.

borsa cetveli

a. Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten.

C Cetveli

Bütçe yasasında devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümleri gösteren cetvel.

Ç cetveli

Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde vatani hizmet aylıklarını gösteren 2006 bütçe döneminden sonra V olan cetvel.

çarpım cetveli

a. Çarpım tablosu.

çizim cetveli

İng. drawing ruler

E cetveli

Bütçede bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esasların gösterildiği cetvel.

eğri cetveli

Osm. pistole

Resim çizerken ya da atelyede çalışırken pergelle çıkarılamayan eğmeçleri çizmeye yarayan ince gönye.


"A cetveli" karakter analizi

  • A cetveli, 9 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 'c', 'e', 't', 'v', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
  • A cetveli kelimesinin tersten yazılışı ' ilevtec A' diziliminde gösterilir.

(a,c,e,i,l,t,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

lacivert taşı

a. min. İçinde düzgün bir biçimde dağılmış kükürt bulunan sodyumla alüminyum silikatın oluşturduğu değerli, lacivert r

Vorticella

bk. çan hayvanı


Lat.

Çan hayvanı.

voltaik hücre
İng. voltaic cell

Galvanik hücre ile eş anlamlı olan bir terim.

vekâlet ücreti

a. huk. Vekâlet verilen işlerde o işi yapana ödenen ücret.

varyetecilik
, -ği

a. Varyetecinin yaptığı iş.

A cetveli - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
c4
e1
t1
v7
e1
l1
i1
Toplam puan değeri17