A proteini

A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir parçası. 3. Tek iplikli RNA fajlarındaki bir protein. Olgunlaşma proteini. 4. Tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri.


A proteini İng. A protein

Tek iplikli RNA fajlarındaki bir protein.


A proteini ile benzer kelimeler

antifiriz proteini

İng. antifreeze protein

Antartik balıkların kan plazmasında bulunan balıkların kanını donmaya karşı koruyan protein.

bağlanma proteini

İng. ligand protein

Virüslerin yüzeyinde bulunan ve hücresel almaca bağlanmayı sağlayan yapılar, ligant proteini.

başlık bağlama proteini

İng. cap binding protein

Halkasal adenozin monofosfat (cAMP) tarafından aktive edilen pozitif düzenleyici protein.


İng. cap binding protein

Halkasal adenozin monofosfat tarafından aktive edilen pozitif düzen...

Bence Jones proteini

İng. Bence-Jones protein

Miyeloma hücreleri tarafından meydana getirilen ve genellikle sinir hücrelerinde miyelinle ilgili problemleri olan hastaların idrarında bulunan hafif zincirler.

C proteini

İng. C protein

Kasta bulunan, miyozine sıkıca bağlanan, görevi tam bilinmeyen, küçük bir kas proteini. Protein C.

cAMP almaç proteini

İng. cAMP receptor protein

Glikoz yokluğunda diğer bazı besinleri kullanmak için bir bakteri hücresinin gerek duyduğu enzimleri üreten genlerin transkripsiyonunun başlamasını kontrol eden özgün bir regülatör protein, katabolit gen aktivatör protein, katabol...

Cap Z proteini

bk. başlık proteinleri, aktin

değiştirilmiş soya proteini

İng. modified soy protein

Soya protein yapısının asitler, alkaliler veya diğer kimyasal maddeler kullanılması veya değiştirilmesi suretiyle elde edilen bir soya ürünü.


"A proteini" karakter analizi

  • A proteini, 10 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
  • A proteini kelimesinin tersten yazılışı ' inietorp A' diziliminde gösterilir.

(a,e,i,n,o,p,r,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

röntgenoterapi
İng. roentgenotherapy

Röntgen tedavisi, radyoterapi, röntgenizasyon.

foramen optikum
İng. foramen opticum

anat. Görme deliği.

ekstirpasyon
İng. extirpation

Hastalıklı bir doku veya organın kısmen veya tamamen ameliyatla çıkarılması.

zar proteini
İng. membrane protein

Biyolojik zarların yapısına giren, zarın dış ya da iç yüzeyine bağlı olabilen (perif

zar potansiyeli
İng. membrane potential

Canlı hücrede plazma zarında bulunan elektrik potansiyel farkı. Zarın sitoplazma t

A proteini - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
p5
r1
o2
t1
e1
i1
n1
i1
Toplam puan değeri14