İçinde BR geçen kelimeler

İçinde BR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Brucella melitiensis, Wesselbron hastalığı, vena gastrika breves, vena bazivertebrales, Typhlops lumbricalis, transmembran protein, Trachyrincus scabrus, terminal bronşçuklar, taşçıl böbrek yalımı, tabrımak, (taprımak), sulkus m. brakiyalis, stridores bronşialis, standart bronz hindi, somatik embriyogenez, solunum bronşçukları

19 harfli

membrana pupillaris, böbrek çanakçıkları, vidal-brocq (örnek), vertebral venografi, vertebra servikales, vena profunda braki, vena bronkoözofagea, vena brakiosefalika, tune-o-matic bridge

18 harfli

palpebra inferiyor, yüreksel-böbreksel, yeşilceli böbrekçe, Willebrandsendromu, von Brunn yuvaları, Vibrio anguillarum, vena serebri magna, vena omobrakiyalis, Trypanosoma brucei, tropensilin bromür, skeleton antebraki, sitoplâzmik hibrit, sinüzal bradikardi, sıvı hibridizasyon

17 harfli

kalibrasyon testi, yem brüt enerjisi, vibrasyon tecridi, vertebra torasika, vertebra sakrales, vertebra lumbales, vertebra kaudales, veküronyum bromür, trimetilen bromür, terminal bronşçuk, taşlı böbrek açım, Taenia brachysoma, sülfabromometazin, Serranus cabrilla, serebral hemoraji

16 harfli

Fabricius kesesi, embriyon taslağı, yunktura fibroza, vibrato (bridge), verminöz bronşit, vena vertebralis, valetamat bromür, vagus bradikardi, Umbrina cirrhosa, tremolo (bridge), Tenebrio molitor, süregen böbrekçe, stratum fibrozum, status kribrozus, sinus bradikardi, serebral malarya, serebral korteks

15 harfli

Theobroma cacao, branşiyal kemer, yeşil gübreleme, virüs fabrikası, vena brakiyalis, Umbrina cirrosa, ultimobranşiyal, Ulbricht küresi, trigona fibroza, taşçıl böbrekçe, Taenia bremneri, sırtlaşık obruk

14 harfli

branşiyal kist, yumuşak fibrom, yumur-obruksal, vibroterapotik, vena bronkales, suibriğigiller, sidik böbrekçe, serebroviseral, serebrokuprein

13 harfli

Brucella suis, seromembranöz, Morone labrax, yertebrenmesi, yerdebrenmesi, Vibriyo fetüs, trakeobronşit, teobroma yağı, tebriye etmek, tebrik mesajı, sodyum bromür, skombrotoksin, sinaptobrevin, serebrospinal, serebrositler, serebromalasi, serebral ödem

12 harfli

palpebra III, böbrek çevre, zebra levrek, zebra gurami, zebra çiklit, zebra balığı, yapay böbrek, yabru armudu, Vespa crabro, vena serebri, üzüm cibresi, tebrik kartı, tebrik etmek, şekergübresi, serofibrinöz

11 harfli

ibret oyunu, zebra ağacı, zarif zebra, Yukarıobruk, yeşil gübre, yapma gübre, vibrasyonlu, vertebralis, terebratula, Symbranchii, Symbrabchii, suni böbrek, serebroloji

10 harfli

serebralis, ibret taşı, embriyonel, vibriyozis, vertebrata, tonofibril, tobramisin, tetrabranş, suni gübre, serebrosit

9 harfli

zebrawood, yıbratmak, vibrasyon, trihibrit, trihibrid, tribromür, teobromin, Tebrizcik, tébretmek, tebreşmek, tebrenmek, tébrelmek, subregnum, subfebril, su obruğu, sternebra

8 harfli

zobranlı, Vibriyoz, vibriyon, vibrissa, vibratör, vertebra, suibriği, skombrin, serebrum

7 harfli

serebro, kalibre, fabriha, abramak, vibriyo, vibrato, terebra, tebriye, şambrel

6 harfli

çebrez, çebres, broker, brokar, abrama, yıbrıh, yıbrak, Vibrio, timbre, tebrik, subret, Sobran

5 harfli

zebra, yebre, yabrı, umbra, tobra, şibri, subra, sobra

(b,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

77’ler Grubu

bk. Grup 77

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB marşı İng. european hymn Fr. hymne de l'union européenne
AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
Kelime Motoru