BR ile başlayan kelimeler

BR ile başlayan veya başında BR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BR ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Brucella melitiensis, brüt birincil üretim, Brown devinim süreci, bromkrezol menekşesi, Briggs logaritmaları, Briand-Kellogg Paktı

19 harfli

Brunswick Bildirisi, brugiyan filaryozis, bronzlaşma sendromu, bronkus prinsipalis

18 harfli

brüt kalkınma hızı, Brüksel Konferansı, Brüksel Antlaşması, bronşiyal yarıklar, bronkokontrüksiyon

17 harfli

Bryobia praetiosa, Bruney Sultanlığı, Brundtland Raporu, bronzlayan vernik, bronşiyal pnömoni, bronş genişletici, bronkus trakealis, bronkospazmolitik, bromotimol mavisi, brisket hastalığı, Brillouin bölgesi, Briggs tersüsteli

16 harfli

Brüksel lahanası, Brucella abortus, Brookings modeli, bronşçuk yangısı, bronkopnömonitis, bronkojenik kist, bronkodilatasyon, bromtimol mavisi, bromokrezol moru, bromfenol mavisi, Brinell sertliği

15 harfli

branşiyal kemer, Brüksel yöntemi, Brunner bezleri, Broyden yöntemi, bronşiyal sifon, bronşiyal astım, bronş papillomu, bromourasil, BU, bromhidrik asit, Britanya Barışı

14 harfli

branşiyal kist, brüt kök ücret, Brunnerbezleri, Brumpt yöntemi, Brugia pahangi, Bruges Söylevi, Bruchus lentis, Brucella canis, broyler besisi, Broyden ailesi, Brown hareketi, Brown devinimi, brovnsal davuş, bronzlaştırmak, Bronsted asidi, brifing vermek

13 harfli

Brucella suis, Brüksel Hattı, Brumpt metodu, Brugia timori, Brugia malayi, Brown köprüsü, bronzlaştırma, bronşiyektazi, bronşadenitis, bronş adenomu, Bronsted bazı, bronkopnömoni, bronkomikozis, bronkodilatör, bromfeniramin, brom dericesi, brinzapeyniri, brifing almak, bridge cavity

12 harfli

Brütüs olayı, brüt yatırım, Brug filarya, Brown devimi, brovn yolağı, bronşiektazi, bronşektazis, bromür iyonu, bromsalanlar, bromokriptin, bromodiyalon, briyantinsiz, Briga koyunu, Brie peyniri, bridge plate

11 harfli

brüt enerji, brüçellalık, brusellozis, brovn'cılık, bronzlaşmak, bronşiyolus, bronşiyalis, bronşektazi, bronş ağacı, bronkospazm, bronkoskopi, bronkolitik, bronkojenik, bronkografi, bromik asit, bromatoloji, brom benzen, brom aseton, briyofitler, briyantinli, briketlemek, ...

10 harfli

bronzlaşma, bronz gibi, bronşiolus, bronşiolit, bronkotomi, bronkoskop, bronkogram, bromobutit, bromhidrik, bromheksin, brometalin, brokotriks, brodifakom, bripeyniri, briketleme, briket yem, bridge pin, Brezilyalı

9 harfli

Bryophyta, brüt faiz, bruselloz, bronteyon, bronşiyal, bromürler, bromlu su, briyoloji, briyantin

8 harfli

brüt kâr, Brusella, bruçella, Brucella, brovning, broteyon, bronşiol, bronşçuk, bronşcuk, bronopol, bromürlü, bromofos, bromlama, bromasil, brom iği, Britanya, briketçi, brigella

7 harfli

Bryozoa, Bryobia, broyler, bronzit, bronşit, bronkus, brokoli, brizbiz, brifing

6 harfli

broker, brokar, broker, brülör, brusin, Brundi, Brugia, broşür, bromür, brişga, briket, bridge, brıçka

5 harfli

bröve, bronz, bronş, briks

4 harfli

brüt, bruh, broş, brom, briz, brit, brik, briç

(b,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

77’ler Grubu

bk. Grup 77

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB marşı İng. european hymn Fr. hymne de l'union européenne
AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
Kelime Motoru