BR ile biten kelimeler

BR ile biten veya sonunda BR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BR ile biten kelimeler harf dağılımı

4 harfli

PSBR, kebr

3 harfli

İBR

(b,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

77’ler Grubu

bk. Grup 77

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB marşı İng. european hymn Fr. hymne de l'union européenne
AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
Kelime Motoru