77’ler Grubu

77’ler Grubu

bk. Grup 77


77’ler Grubu ile benzer kelimeler

aykırı sibek yuvaklı (ökel) ler

Fr. Hétéromère

çok yüksek yinelenim(ler), ÇYY

İng. very high frequency, VHF, ultrashort wave

TV. Televizyonda, yinelenim değiştirimli (FM) radyo yayınlarında, üçboyutlu ses radyo yayınlarında, radarda kullanılan 30 MHz ile 300 MHz arasındaki yinelenimler ya da uzunluğu 10 m ile 1 m arasındaki da...

doğal ses(ler)

İng. actual sound

Sinema/TV. Daha önceden herhangi bir gereç üzerine saptanmamış, doğada ortaya çıktığı anda görüntüyle birlikte alınan ses.

günlük çekim(ler)

İng. rushes, dailies, daily rushes (rush print)

Sinema Bir çalışma gününde çevrilmiş çekimler. (Bu çekimler aynı gün işlemelikte işlenerek iş eşlemi çıkarılır; aynı akşam ya da ertesi sabah görüntülükte incelenir. Böylelikle bir ilk seçim ve ayıklama...

haber(ler)

İng. news

TV. Günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı ve oluşturucu bilgiler veren kısa metin ve bu metinle ilgili görüntü gereci.

karmaşık fiil(ler)

İng. complex verb

Öncelik, alışkanlık, niyet gibi fiilin zaman ve tarzla ilgili özelliklerini gösteren ve olmak fiilinin bazı sıfat fiillere getirilmesiyle kurulan birleşik fiil. Öncelik: -mış olmak, alışkanlık: Ir-ol-, niyet: -AcAK ol-, -IcI ol-, -Ir ol- (...

katmerli birleşik kip(ler)

Hikâye ve rivayet birleşik kiplerine i-se > -sA şart ekinin getirilmesiyle oluşturulan katmerlenmiş birleşik kip: gel-di-idi-y-sen, gel-miş-idi-y-sen, geliyor-idi-y-sen, okuyacak-idi-y-sen, gel-ecek-imiş-sen, okumalı-y-mış-sa vb. verilen örneklerde görüldüğü üzere, katmerli bi...

pek yüksek yinelenim(ler), PYY

İng. ultra high frequency, UHF

TV. 300 ile 3.000 MHz arasındaki yinelenimler ya da uzunlukları 1 dm ile 10 dm arasındaki dalgalar.


"77’ler Grubu" karakter analizi

  • 77’ler Grubu, 12 karakter ile yazılır.
  • 7 harfi ile başlar, u harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • '7', '7', '’', 'l', 'e', 'r', ' ', 'G', 'r', 'u', 'b', 'u', şeklindedir.
  • 77’ler Grubu kelimesinin tersten yazılışı ' uburG rel’77' diziliminde gösterilir.

77’ler Grubu - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
l1
e1
r1
g5
r1
u2
b3
u2
Toplam puan değeri16