Ab kategori

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler olan büyük kategori.


Ab kategori ile benzer kelimeler

alt kategori

İng. subcategory

Bir C kategorisinin S si aşağıdaki koşulları sağlayan C 'nin bazı nesneler ve oklarından oluşan bir ailedir: 1. f oku S 'de ise, kay f ve hed f nesneleri S 'dedir. 2. S 'deki her s nesnesi için I, özdeşlik oku S 'dedir. 3. S 'deki g, f okla...

Baire kategori teoremi

İng. Baire's category theorem

"Her tam metrik uzay ikinci kategoridendir" önermesi.

büyük kategori

İng. large category

Nesneleri, üzerlerinde kurulmuş birer matematiksel yapılar olan küçük kümelerden oluşan kategori. Örneğin, Set, Grp, Top, Cat gibi.

cat kategori

İng. cat category

Nesneleri bütün küçük katagoriler ve oklar da bu katagoriler arasındaki funktorlar olan büyük kategori.

dolu alt kategori

İng. full subcategory

S -> C içerme funktoru dolu olan C kategorisinin bir S alt kategorisi.

dual kategori

bk. zıt kategori.

Ens kategori

İng. Ens category

Nesneler bir (değişken) V kümeler kümesine ait kümeler, oklar bu kümeler arasındaki fonksiyonlar olan kategori.

grp kategori

İng. grp category

Nesneleri bütün küçük gruplar ve okları da bu gruplar arasındaki grup morfizmaları olan büyük kategori.


"Ab kategori" karakter analizi

  • Ab kategori, 11 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', 'b', ' ', 'k', 'a', 't', 'e', 'g', 'o', 'r', 'i', şeklindedir.
  • Ab kategori kelimesinin tersten yazılışı ' irogetak bA' diziliminde gösterilir.

(a,b,e,g,i,k,o,r,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

tropikal bölge

a. Tropikal kuşak.

sorgulatabilmek

(-i) Sorgulatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

regio antebraki
Dgr. anat. regio antebrachii

anat. Ön kol kemiğinin bulunduğu bölge.

globalleştirmek

(-i) Küreselleştirmek.

Ekvator bölgesi
Osm. Hatt-ı istiva mıntakası

(coğrafya)

Ab kategori - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
k1
a1
t1
e1
g5
o2
r1
i1
Toplam puan değeri17