İçinde ANA geçen kelimeler

İçinde ANA geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde ANA geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sağrak ıdık-sanakçıl, çöpelcana dokunan öz, zıvanalı birleştirme, zamana göre esneklik, yumuşak doğum kanalı, yarımçember kanallar, yanaşık kritik değer, yanaşık eşdeğerlilik, yanar döner tekircik, yanağı-keseli sincap, yanağı keseli sincap, yalancı türek yanacı, Western blot analizi, vena mediyana kubiti

19 harfli

yanaşık bağımsızlık, membrana pupillaris, koninin yanal alanı, böbrek çanakçıkları, ana iklim bölgeleri, yumurta ana hücresi, yedek sanayi ordusu, yaşlanabilir alaşım, yanardağ püskürmesi, yanağına kan gelmek, yana doğru bağlantı, varlıksal öndayanak, üst-ana toplardamar, üst ana toplardamar, uzun kanatlı yarasa, uyuşmazlık tutanağı, uygulamalı sanatlar

18 harfli

kanat küçük deliği, zorlaalım tutanağı, yumurta ana gözesi, yok ananın örekesi, yılan balığı anası, yelvuran kanatçığı, yaşlanabilir nikel, yaşlanabilir çelik, yarasacıl kanatçık, yanay konaç ekseni, yanaşık özellikler, yanaşık değişirlik, yanardağ patlaması, yanardağ kırıntısı, yanardağ etkinliği, yanardağ çıkartısı, yanardağ ağzı gölü, yanar söner ışıtaç, yanak toplardamarı, uyluk kanalı fıtkı, uterovajinal kanal

17 harfli

sperma ana gözesi, kanatlı hayvanlar, galeyana getirmek, zamana göre ücret, yumurtlama kanalı, yumurta kanalları, yoğrumlu sanatlar, yelpazekanatlılar, yazınsal sanatlar, yayındırıcı kanat, yavru sanayi tezi, yatırılmış anamal, yaş yolu kanaması, yaradana sığınmak, yanaşık yansızlık, yanaşık normallik, yanaşık çevrimler, yana yana istemek, yağmur ana borusu, volumetrik analiz, Volkmannkanalları, ...

16 harfli

Buphaga africana, bukanak keseklem, açıklanabilirlik, zivanadan çıkmak, zindana bırakmak, zıvanadan çıkmak, zamana özgü etki, yineleme olanağı, yılanbalığıanası, yazılımlı anamal, yarım kanatlılar, yarı sanayileşme, yanaşık yanlılık, yanaşık sonuçlar, yanaşık etkinlik, yanaşık beklenti, yanaşık bağlanım, yanardağ depremi, yanardağ bölgesi, yanardağ bombası, yanardağ bilimci, ...

15 harfli

yalancı zargana, sağlanan kazanç, kanat ön deliği, galeyana gelmek, zorunlu anaerob, zıvanalı sigara, zıvana makinesi, yuvarlanabilmek, yuluncul kanama, yorumlanabilmek, Yırtma kanallar, yercil kanazlık, yarımkanatlılar, yargılanabilmek, yararlanabilmek, yangın çıkanağı, yanay doğruları, yanay çizelgesi, yanaşım noktası, yanaşık eşitlik, yanaşık dağılım, ...

14 harfli

yaşanabilirlik, yanaşık açılım, yanabidildamak, sıralanabilmek, ayıklanabilmek, arızalanabilme, zindana vurmak, zar kanatlılar, yüreği kanamak, yuvarlanabilme, yumurta kanalı, yulun kanarımı, Yönetken kanat, yorumlanabilme, yolak kanaması, yıllık yazanak, yıldız anasonu, yılanaağıveren, yıkanabilirlik, yatın kanarımı, yatın kanaması, ...

13 harfli

sıralanabilme, sanat züppesi, kanatlı gribi, fanatikleşmek, barana demiri, ayıklanabilme, anakara üzümü, açıklanabilme, zıvanalı vida, zıvanabıçkısı, zarkanatlılar, yürüme sanatı, Yukarıkanatlı, Yukarıçanakçı, yedinci sanat, yaşlanabilmek, yassı anahtar, yaslanabilmek, yaralanabilme, yapım anamalı, yapılanabilme, ...

12 harfli

yanak yapımı, yanak yanağa, yanak vuruşu, yanak ünsüzü, radyal kanal, çadır çanağı, zanaka etmek, zanağı etmek, zanaatkârlık, zamana uymak, yüzlü olanak, Yukarıkanara, yıkanabilmek, yediyanarlar, yedek anamal, yaz kanaması, yavru sanayi, yaşlanabilme, yaşlanabilir, yaşanabilmek, yaslanabilme, ...

11 harfli

yaşanabilme, yanal yüzey, Danamandıra, zanaatçılık, yüztutanağı, Yukarıçanak, yıkanabilme, yelkenkanat, Yazımanayır, yaşanabilir, yarım kanat, yaranabilme, yara kanalı, yanazlanmak, yanay doğru, yanaştırmak, yanaşık güç, yanaşdırmak, yanaşabilme, yanarçırağı, yanar külte, ...

10 harfli

ses kanalı, goyamacana, zartanaklı, zangadanak, zamanaşımı, Yukarıdana, yorumlanan, yemeyhhana, yayvanağız, yararlanan, yanazlamak, yanaştırma, yanaştırım, yanaştıran, yanaşlamak, yanaşılmak, yanaşıklık, yanaşdumah, yanaşdırma, yanardöner, yanar film, ...

9 harfli

yanal yüz, yanabilme, Saç kanat, Ortaçanak, kanatlıat, banakıran, anabilmek, zıvanasız, zar kanat, zanaatlar, zanaatkâr, Yazganalp, yavaşcana, yaşanamaz, yanavkuru, yanaşılma, Yanalerik, yana yana, yağanaklı, Yabanardı, yabanalıh, ...

8 harfli

tanazlık, kanamalı, fanatizm, Canımana, Bozkanat, anabitki, ana ışık, zıvanalı, zıravana, zavarana, zanaatçı, yollanan, yaymanak, yanazlık, yanatmak, yanaşmak, yanaşmah, yanaşlık, yañasına, yanartaş, yanarlık, ...

7 harfli

buvanak, soyfana, sanatçı, kanamak, danamak, baranaç, banakçı, anavula, anakart, zuvanak, zorbana, zıyanak, zığanak, zavzana, zargana, zanayır, zanagır, zabanan, yuvanak, yığanak, yeydana, ...

6 harfli

zerana, oy ana, kopana, kapana, anavul, anapnö, zuvana, zivana, Zigana, zıvana, zatana, zanaka, zanaat, zamâna, zağana, yarana, yañaza, yañaya, yanaşı, yañası, yañaru, ...

5 harfli

koana, zanat, zaana, yanaz, yanay, yanat, yanaş, yanar, yanañ, yanal, yanak, yanah, yanaç

4 harfli

yana, vana

(a,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
Kelime Motoru