ANA ile başlayan kelimeler

ANA ile başlayan veya başında ANA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ANA ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

anayasal diktatörlük, anatomia topografika, anatomia sistematika, anatomia komparativa

19 harfli

ana iklim bölgeleri, Anaplasma marginale, ananın bahtı kızına

18 harfli

anayanlı akrabalık, anatomia şirurjika, Anas platyrhynchos, Anaplasma centrale

17 harfli

anayasallaştırmak, anatomik patoloji, anasistem kimliği

16 harfli

anayatak başlığı, anayasallaştırma, anayasal monarşi, anayasal iktisat, anasistem adresi, anasını bellemek, anasını ağlatmak, Anas querquedula, añarudan berüden, anapsit kafatası, anaplastik hücre, anamnestik yanıt

15 harfli

anaplazmodastat, Anaplasmataceae

14 harfli

anayasallaşmak, Anayasa türesi, anayana galmak, anavaşi dalyan, anastral mitoz, anası dolansın, añaru, (añarı), anarşistleşmek, Anaplasma ovis

13 harfli

anakara üzümü, anayasallaşma, anayasalcılık, anatomik pens, anason güvesi, anasistem adı, anasının oğlu, anasının kızı, anasının gözü, anasının gızı, anası yerinde, anası kılıklı, Anas strepera, Anas penelope, Anas clypeata, anarşistleşme, anapa pahlisi, Ananas sativa

12 harfli

anayönetilen, anayasacılık, Anav kültürü, anası danası, anarı beniri, anarı beneri, anaplazmozis, anapiyesmata, ananasgiller

11 harfli

anayerlilik, anastomozis, anasoyluluk, anası anası, anasanlılık, Anas crecca, anarşistlik, ananesizlik, anamorfizma

10 harfli

anayöneten, anaş toyuh, anası ölük, anası kızı, Anas acuta, añaru berü, anarı beri, anar banar, anapolizis, anapolitik, anaplastik, anapiyesma, ananecilik

9 harfli

anabilmek, anayönler, anayasacı, anatosizm, anatomist, anatomici, anatoksin, anatlamak, anaştalığ, Anasultan, anastomoz, anastatik, anasonsuz, anasistem, anasızlık, anasınıfı, añaru yan, anarıberi, Anaplasma, anaparacı, Anamniota

8 harfli

anabitki, ana ışık, anayerli, anayatak, anayasal, anayanlı, anavatan, anavaşya, anatüzük, anatomik, Anatidae, anasonlu, anasayfa, anasarka, añarurak, anarşizm, anarşist, anarbeti, anarberi, anaplazi, Anapınar, ...

7 harfli

anavula, anakart, Anayurt, Anayazı, anayasa, anavalı, anatrop, anatomi, anatmak, anatana, anaşmak, anasütü, anasaat, anartri, anarşit, anarşik, añarlak, Anargül, anapara, ananmak, anangil, ...

6 harfli

anavul, anapnö, anazut, anazot, anazıt, anayol, anavut, anatut, anatto, Anatol, anatar, anaşta, anaşma, anasuz, anasun, anason, anasız, anasır, anasıl, anases, anarut, ...

5 harfli

anatı, anate, anasu, anarı, anara, anapa, anane, anana

4 harfli

anaz, anay, anav, anat, anaş, Anar

(a,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
Kelime Motoru