1929 bunalımı

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım


1929 bunalımı ile benzer kelimeler

aşırı üretim bunalımı

İng. crisis of over production

Fazla miktarda mal ve hizmet üretilmesi sonucu ekonomide stokların artarak kâr oranlarının düşmesi. krş eksik tüketim bunalımı

büyük dünya bunalımı

bk. büyük bunalım

çıkar bunalımı

İng.interest crisis Fr.crise d'intéret

eksik tüketim bunalımı

İng. under consumption crisis

Ekonomideki satın alma gücü yetersizliği yüzünden üretilmiş mal ve hizmetlerin satılamaması nedeniyle ortaya çıkan bunalım.

enerji bunalımı

İng. energy crisis

Enerji üretiminin veya ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere bağlı olarak dünya enerji sunumunun daralması veya daralacağına ilişkin beklentilerin oluşturduğu spekülatif ataklar sonucu enerji fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışın dünya ...

konut bunalımı

İng. housing shortage

Yeter sayıda ve nitelikte konut birimi üretilemediğinden kimilerinin barınma gereksinmelerini karşılamada büyük güçlükle karşılaşmalarının yaygınlaşarak bir toplumsal sorun oluşturması.

para bunalımı

İng. currency crisis, money crisis

Bir ülkede yabancı bir paraya yönelik spekülatif bir saldırının ulusal paranın büyük oranda değer yitirmesiyle sonuçlanması veya parasal yetkeler tarafından ulusal parayı korumak amacıyla uluslararası rezervlerin büyük ora...

tecim bunalımı

İng. commercial crisis

Tecimsel alanda ortaya çıkan işsizlik, bunalım.


"1929 bunalımı" karakter analizi

  • 1929 bunalımı, 13 karakter ile yazılır.
  • 1 harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • '1', '9', '2', '9', ' ', 'b', 'u', 'n', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
  • 1929 bunalımı kelimesinin tersten yazılışı ' ımılanub 9291' diziliminde gösterilir.

(a,b,l,m,n,u,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

üretim bunalımı

bk. aşırı

kafası bulanmak

bir olay karşısında aklı karışmak, anlayamaz, kavrayamaz duruma gelmek.

zamanını bulmak

Uygun vakit, elverişli durum sağlamak.

yürek bulanması

Mide bulanması.

yunak bulaşımı
İng. bath contamination

Örgensel ve madensel özdeklerin karışımı sonucu, yunağın bulaşık duruma geçmesi ol

1929 bunalımı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
b3
u2
n1
a1
l1
ı2
m2
ı2
Toplam puan değeri14