ANA ile biten kelimeler

ANA ile biten veya sonunda ANA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ANA ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Tetrameres americana

19 harfli

Uncinaria americana

17 harfli

sozalana sozalana, Oropsylla montana

16 harfli

Buphaga africana, pinnüllü zargana, Persea americana

15 harfli

yalancı zargana, Taenia africana, Rana catesbyana, Quercus trojana, Porzana porzana

14 harfli

Rhea americana, Pipa americana

13 harfli

yabani lahana, vena mediyana, üç yollu vana

12 harfli

unnu kaygana, sürgülü vana, sutura plana, Sula bassana, sözüm yabana, samprasârana, motorlu vana

11 harfli

Taenia nana, misafırhana

10 harfli

goyamacana, Yukarıdana, yemeyhhana, tembelhana, paranagana

9 harfli

yavaşcana, yana yana, toylahana, şırapkana, şarapkana, şarakmana, seyishana, prakarana, pırazvana, özge yana, merçemana, memişhana, marsımana, marihuana, mapushana, mapıshana, mansımana

8 harfli

Canımana, zıravana, zavarana, yan yana, vay saña, varıhana, üvey ana, umumhana, şirehana, şarapana, şabahana, spargana, sıramana, sen saña, sarımana, Sarıdana, saramana, salahana, sadıgana, paravana, paramana, ...

7 harfli

soyfana, zorbana, zavzana, zargana, yeydana, yeğdana, yaydana, yapçana, vay aña, uğuzana, tüymana, tovhana, tophana, tokhana, tırpana, tevtana, teftana, tavşana, tavhana, tavgana, tarhana, ...

6 harfli

zerana, oy ana, kopana, kapana, zuvana, zivana, Zigana, zıvana, zatana, zamâna, zağana, yarana, vozana, uy ana, tüvana, Tuvana, turana, tufana, topana, tokana, tohana, ...

5 harfli

koana, zaana, o ana

4 harfli

yana, vana, tana, şana, sana, Rana, pana, nana, mana

(a,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
Kelime Motoru