23 S RNA

23 S RNA

bk. ribozomal RNA


23 S RNA ile benzer kelimeler

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

5 S RNA

bk. ribozomal RNA

5.8 S RNA

bk. ribozomal RNA

ambisens RNA

İng. ambisense RNA

Anlamsız RNA.

anlamsız RNA

İng. ambisense RNA

Arenaviridae ve Bunyaviridae ailelerinde yer alan bazı virüslerde görülen, RNA diziliminin bir kısmının pozitif diğer bir kısmının ise negatif anlamlı olması, ambisens RNA.

DNA RNA hibridi

bk. DNA RNA melezi


"23 S RNA" karakter analizi

  • 23 S RNA, 8 karakter ile yazılır.
  • 2 harfi ile başlar, A harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • '2', '3', ' ', 'S', ' ', 'R', 'N', 'A', şeklindedir.
  • 23 S RNA kelimesinin tersten yazılışı ' ANR S 32' diziliminde gösterilir.

(a,n,r,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

sarınabilmek

(-e) Sarınma imkânı veya olasılığı bulunmak.

kara semenderi
Lat. Mertensiella luschani

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, vücutları oldukça kalın, 17 cm

kağnı arabası

a. Kağnı: “Şimdi önümüzde bir nın yılankavi çizgileri uzanıyor.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Arslanizi

Kars ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

yetersiz uyaran
İng. inadequate stimulus

Duyu örgenlerinden birini harekete geçirmekle birlikte, o örgen için düzgülü ve y

23 S RNA - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
r1
n1
a1
Toplam puan değeri5