BİT ile başlayan kelimeler

BİT ile başlayan veya başında BİT olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BİT ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

bitkisel kaynantılar, bitkisel gözdeğmelik, Bitkibilim (Botanik), bitki paleontolojisi

19 harfli

bitkisel yenilikler, bitkili düğmüksülük, bitki bulgu belgesi, bitiştirici (yargı)

18 harfli

bitki doku kültürü, bitkisel dışasalak, bitkimsi hayvanlar, bitken deri yalımı, bitiştirilmiş alan

17 harfli

bitümlü yapraktaş, bitkisel içasalak, bitki-kesengiller, bitki öldürücüler, bitki morfolojisi, bitki fizyolojisi, bitiştirilebilmek

16 harfli

bitkisel soylama, bitkikesengiller, bitki patolojisi, bitki hormonları, bitki coğrafyası, bitki biyolojisi, bitke biyolojisi, bitiştirilebilme, bitişimli diller

15 harfli

bitkisel toprak, bitkisel kazein, bitkisel asalak, bitki topluluğu, bitki pelitçiği, bitki anatomisi, bitiştirivermek, bitiştirebilmek

14 harfli

Bitlis köftesi, bitkitopIuluğu, bitkisel muska, bitkisel kömür, bitkisel hayat, bitkiler âlemi, bitki paraziti, bitki öldürücü, bitiştiriverme, bitiştirebilme

13 harfli

bitmiyeyazmış, bitmemiş fiil, bitlenivermek, bitlenebilmek, bitkiye tapma, bitki toprağı, bitki taslağı, bitki kimyası, bitki hormonu, bitki bulgusu, bitki bölgesi, bitki bitleri, bitki bilimci, bitiştirilmek, bitiştirgisel

12 harfli

bitki evreni, bitirivermek, bitap düşmek, bitleniverme, bitlenebilme, bitkisel yağ, bitkisel tel, bitkisel lif, bitkisel dil, bitkinleşmek, bitki peliti, bitki örtüsü, bitki karımı, bitki bilimi, bitki bakısı, bitiştirilme, bitiştiriliş, bitişken dil

11 harfli

bitiriverme, bitümlü küm, bitti bitti, bitti bibik, bitmiş fiil, bitmemişlik, Bitlislilik, bitli kokuş, bitli bakla, bitkinletim, bitkinleten, bitkinleşme, bitkinleşim, bitkileşmek, bitki uyuzu, bitki nakli, bitki bilik, bitiştirmek, bitişkenlik

10 harfli

bitümlemek, bittiğicik, bitolanmak, bitmiş gün, bitkileşme, bitkicilik, bitki sütü, bitki göçü, bitivermek, bitiştirme, bitiştiriş, bitiştirim, bitişimsel

9 harfli

bityeniği, bitümleme, bitticiyh, bitrişmek, bitpazarı, bitmişlik, bitlenmek, bitkinlik, bitiyonol, bitiverme

8 harfli

bitüycek, bitürmek, bitünile, bitticih, bitoynit, Bitlisli, bitlican, bitlenme, bitlence, bitlemek, bitleğeç, bitkisel, bitkince, bitkimsi, bitkicil, bitkelli, bitiycik, bititmek, bitişmek, bitişken

7 harfli

bitaraf, bitüşuk, bitürev, bitürem, bitümlü, bitümek, bitücek, bitumak, bittike, bittiği, bittığı, bittevi, bitteki, bittabi, bitmişi, bitkisi, bitkici, bitiyin, bitiyim, bitişme, bitişke, ...

6 harfli

bitnik, bitner, bitüri, bittun, bittik, bittii, bittiğ, bitter, bittek, bitrüm, bitotu, bitnel, bitmiş, bitmel, bitmek, Bitliz, Bitlis, bitleş, bitler, bitkin, bitken, ...

5 harfli

bitün, bitüm, bitük, bitun, bitum, bitti, bitne, bitme, bitli, bitki, bitke, bitiy

4 harfli

bitü

(b,i,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
abakteriyel İng. abactrial

Bakteri bulunmayan.

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

abamektin İng. abamectin

Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığır

Kelime Motoru