abalayıp gitmek

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.


abalayıp gitmek ile benzer kelimeler

kendüden gitmek, (kendüsinden gitmek, kendözünden gitmek)

Kendini kaybetmek, kendinden geçmek, bayılmak, gaşyolmak

abba gitmek

Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.

abraza gitmek

Zıddına, inadına, dikine gitmek: Niçin birbirinizle abraza gidiyorsunuz.

acayibine gitmek

yadırgamak, tuhafına gitmek.

aflaya gitmek

Boşa gitmek.

ağırına gitmek

onuruna dokunmak veya gücüne gitmek: “Kimse, dört çocuklu bir aileye ev vermek istememiş. Bu, büsbütün ağırına gitmiş.” -A. Ağaoğlu.

ahı gitmek

Tazeliği, yeniliği, gençliği kaybolmak: Ahı gitmiş, vahı kalmış.

ahı gitmek vahı kalmak

1) iyice zayıflamak, iş göremez duruma gelmek; 2) çok yaşlanmış olmak.


"abalayıp gitmek" karakter analizi

  • abalayıp gitmek, 15 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'a', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'p', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
  • abalayıp gitmek kelimesinin tersten yazılışı ' kemtig pıyalaba' diziliminde gösterilir.

abalayıp gitmek - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
a1
l1
a1
y3
ı2
p5
g5
i1
t1
m2
e1
k1
Toplam puan değeri28