AB iletişim ağı

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication

AB iletişim ağı ile benzer kelimeler

iletişim ağı

a. İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni.


İng. communication network

AB genişleme için iletişim stratejisi

İng.EU communications strategy for enlargement Fr.UE stratégie de communication pour élargissement

adres çözünümü iletişim kuralı

İng. address resolution protocol (ARP)

(AÇK)

Apple iletişim kuralı

İng. Appletalk

Appletalk dosya iletişim kuralı

İng. Appletalk file protocol

bilgi ve iletişim teknolojisi

İng. information and communication technology

1980’lerde küreselleşmeyle birlikte gelişen, bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojilerinin birlikte uygulanmasıyla ortaya çıkan yeni bir alan ve uygulamalar bütünü.

çoklu iletişim kuralı bağlantısı

İng. multiprotocol interconnection

çoklu iletişim kuralı yönlendirme hizmeti

İng. multiprotocol routing service

"AB iletişim ağı" karakter analizi

  • AB iletişim ağı, 15 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', 'B', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
  • AB iletişim ağı kelimesinin tersten yazılışı ' ığa mişiteli BA' diziliminde gösterilir.

(a,b,e,i,l,m,t,ğ,ı,ş) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

sığıştırabilmek

(-i, -e) Sığıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

sığıştırabilme

a. Sığıştırabilmek işi.

kitle bağlaşımı
İng. population regression
iletişim bağı
İng. communication link
çağrıştırabilme

a. Çağrıştırabilmek işi.

AB iletişim ağı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
i1
l1
e1
t1
i1
ş4
i1
m2
a1
ğ8
ı2
Toplam puan değeri27