BE ile biten kelimeler

BE ile biten veya sonunda BE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BE ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

mükellefiyyetli hibe

18 harfli

yapışık beyin debe

16 harfli

soğan başı kubbe, konet serpi debe

15 harfli

çüğre altı debe, yımırtalık debe, sosyal muhasebe

14 harfli

yumurtlak debe, yaygırcıl debe, oturgasal debe, oturgacıl debe, mümkün mertebe, millî muhasebe

13 harfli

yakrıcıl debe, torbacil debe, torbacıl debe, sesçil alfabe

12 harfli

tenzilirütbe, millî alfabe

11 harfli

yancıl debe, yarım kubbe, yarı göçebe, takatülümbe, mütegallibe, küçük tevbe

10 harfli

yutku debe, yudak debe, öyken debe, koyu pembe

9 harfli

yakn debe, üdük debe, reabsorbe, miremgöbe

8 harfli

murakabe, zerzembe, yersinbe, yel debe, yağ debe, tozpembe, terlenbe, terlembe, sarıkebe, portbebe, pespembe, perşenbe, perşembe, münavebe, müherebe, musahabe, muhasebe, muharibe, muharebe, mudarebe, mıhasebe, ...

7 harfli

yağubbe, Üçkubbe, teturbe, tetirbe, tertibe, telembe, tejrübe, tecrübe, Tayyibe, süyürbe, seyyibe, peşembe, örsembe, mürebbe, mükebbe, Muhibbe, muarebe, mıhsabe, mevhibe, meşrebe, mertebe, ...

6 harfli

vecibe, Vacibe, vecibe, Vahibe, tülübe, tiribe, telebe, Talibe, talebe, talabe, Şekibe, sehebe, Sakibe, sahibe, sahabe, Ratibe, rakibe, rakabe, rahibe, Ragibe, Özcebe, ...

5 harfli

depbe, zömbe, zelbe, zarbe, ülübe, ücübe, ucube, türbe, tümbe, tövbe, töpbe, tömbe, többe, Tilbe, tepbe, telbe, tebbe, Taibe, şerbe, şaibe, sürbe, ...

4 harfli

zöbe, ücbe, töbe, tebe, tabe, şübe, şube, şöbe, şobe, şibe, şebe, şâbe, sübe, söbe, sobe, sibe, sebe, özbe, öşbe, ölbe, ökbe, ...

3 harfli

RBE, öbe

(b,e) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

77’ler Grubu

bk. Grup 77

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

Kelime Motoru