AG ile biten kelimeler

AG ile biten veya sonunda AG olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ag sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. ag TDK anlamını görüntüle

AG ile biten kelimeler harf dağılımı

16 harfli

söyüp sapannamag, mıcırıg çıkarmag

15 harfli

ürfalı marcimag

14 harfli

dedirgin olmag

13 harfli

gurağızlanmag, direzi tuhmag

12 harfli

gaş gararmag, dıngırdahmag

11 harfli

zıngıldamag, engin olmag, énel duhmag, dalbızlamag, cımrıglamag, bandağlamag

10 harfli

yapyalınag, partılamag, mudullamag, ket vurmag, ıldırdamag, gurg olmag, gurdlanmag, arkılanmag

9 harfli

ovcalamag, ımızgamag, gök kırag, garcıgmag, fıldırmag, çıtlatmag, çımkışmag, barlanmag, arkılımag

8 harfli

tınmamag, tavsımag, stenofag, sarmısag, sarı yag, salınçag, sada yag, pahlamag, oñdurmag, oligofag, mayışmag, marcimag, makrofag, Karicdag, Karıjdag, Karıcdag, kakışmag, ırlanmag, gidermag, gahırdag, fıkramag, ...

7 harfli

soğulag, tanımag, polifag, poilfag, öyrifag, otodrag, oñuşmag, olgamag, ocuhmag, monofag, kamanag, ırlamag, ıratmag, fitofag, filofag, farımag, fag fag, dırdlag, danacag, daganag, bıtırag, ...

6 harfli

yumşag, şarlag, sıhmag, sıdmag, pahlag, örifag, oturag, kundag, kasnag, kahnag, gundag, gömmag, garmag, gablag, fırlag, epivag, dudcag, çollag, çarpag, bardag, atacag

5 harfli

yuvag, yemag, yasag, şafag, sıvag, pıçag, oñmag, merag, malag, kusag, kucag, kalag, kaçag, kabag, işlâg, guvag, gozag, garag, ellag, duvag, durag, ...

4 harfli

ürag, ufag, orag, irag, ırag, ayag, alag

3 harfli

zag, yag, sag, pag, mag, gag, hag, gag, dag, çag, cag, bag

(a,g) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A+T/G+S oranı İng. A+T/G+S ratio

DNA molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oran

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

a-lı dizge İng. a-nary numeration system

(…)olmak üzere, (…)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde gösteren s

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

Kelime Motoru