AG ile başlayan kelimeler

AG ile başlayan veya başında AG olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AG ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

agrusal-tümük altsal, agraf uygulama pensi, AgNOR boyama yöntemi

19 harfli

agraf çıkarma pensi

18 harfli

aglütinojen aşılar

17 harfli

agrusal-sağraksal, agrucul sırt yöre, Agriolimax laevis, Agrarian hareketi, aglütinasyon test

16 harfli

agulama basamağı, Aguirre sendromu, agro endüstriler, agamaglobulinemi

15 harfli

agranülositozis

14 harfli

agrusal-dişsel, aglutine edici, Agave sisalana, agar-agar jeli, agangliyonozis

13 harfli

agregat meyve, agranulositoz, Agnesi eğrisi, aglutinojenik, Agama stellio

12 harfli

agşak üstçül, agonist ilaç, agmaz dönmez, Aglyphodonta, aglütinasyon, aglutinasyon, aglossostomi, agızlı kazma, Agfa-Gevaert, agangliyozis, agangliyonik, agamogenezis, agamogenetik, Agamofilaria, agametogenez

11 harfli

agutigiller, agurt etmek, agronülosit, agrı altçıl, agranülosit, agrandisman, Agouti paca, agnostisizm, aglütinojen, aglütinogen, aglutinojen, aglutinatif, agız tüfeği, agenitalizm, agaroz jeli, agar sucuğu, agamagiller

10 harfli

Agriolimax, agresiflik, agregasyon, agrandisör, aglütisyon, aglutinoit, aglutinant, agamogenez

9 harfli

agunduruk, agregatus, Agoutidae, agorafobi, agonistik, aglütinin, aglutinum, aglutinin, agırlamak, Aggregata, Agfacolor, Agavaceae, agar-agar, agar agar, agamogoni, Agamemnon

8 harfli

agulamak, agrostis, agronomi, agrıtmak, agnostik, agnatmak, agnaşmak, aglomera, aglisemi, aglamsuh, agladmak, agenezis, agdırmak, agdarmak, agastrik, Agascope, agartmak, agaragar, Agamidae

7 harfli

agulama, agrusal, Agrotis, agresif, agreman, agrekan, agonist, agnosya, Agnatha, agnamak, agmatin, aglobin, aglamak, agitmek, agitato, agızmak, agızlıg, agırmak, agırlıh, agırlıg, agıdalı, ...

6 harfli

agiria, agucuk, agubat, aguban, agrega, agrafi, agonik, agonat, agnozi, agnosi, Agnesi, agnati, aglosi, agilik, agıltı, agıdaş, agıbat, agenez, agemek, agatis, agaroz, ...

5 harfli

aguti, agrin, agraf, agora, agoni, AgNOR, aglık, agkın, agılı, aggıt, aggın, agger, agena, agbat, agami

4 harfli

agür, aguş, agru, agrı, agos, Agop, agon, agof, agma, agit, Agil, AGİK, agız, agıt, AGIS, agır, agın, agım, agıl, aggû, agel, ...

3 harfli

agü, agu, ago, agı, age

(a,g) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A+T/G+S oranı İng. A+T/G+S ratio

DNA molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oran

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

a-lı dizge İng. a-nary numeration system

(…)olmak üzere, (…)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde gösteren s

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

Kelime Motoru