toyla

toyla

1.Bitki yetişemeyen, taşlı toprak. 2.Kumlu tepe. 3.Karın çabuk eridiği yer. 4.Küçük tepe. 5.Kaba topraklı yamaçlar.


toyla ile benzer kelimeler

toyla olmak

Yıkılacak, duruma gelmek, kullanılamayacak kadar eskimek.


"toyla" karakter analizi

  • toyla, 5 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, a harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'o', 'y', 'l', 'a', şeklindedir.
  • toyla kelimesinin tersten yazılışı ' alyot' diziliminde gösterilir.

(a,l,o,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yük-kutle oranı
İng. charge-mass ratio

Yüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.

yalıtık nokta
İng. isolated point

Bir ilingesel uzayın bir A altkümesi için, (…)olacak biçimde bir U yöresi varlayan (…)

tadı yoldamı
Fr. Morale
portakal suyu

a. Portakal sıkılarak elde edilen su.

kurtarma yolu
İng. salvage pathway

Belirli bir yıkım yolundaki ara ürünlerden yeniden bir biyomolekülün üretimi.

toyla - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
o2
y3
l1
a1
Toplam puan değeri8