abiyotik faktör

abiyotik faktör İng. abiotic factor

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.


abiyotik faktör İng. abiotic factor

Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.


abiyotik faktör ile benzer kelimeler

abiyotik

İng. abiotic

Canlılık göstermeyen, cansız.


İng. abiotic

Çevredeki su ve toprak gibi cansız maddeler.

abiyotik çevre

İng. abiotic environment

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.


İng. abiotic environment

Org...

antihemofilik faktör

İng. antihemophilic factor, AHF

Faktör VIII.

antihemofilik faktör A

İng. antihemophilic factorA

Faktör VIII.

antihemofilik faktör B

İng. antihemophilic factor B

Faktör IX.

antihemofilik faktör C

İng. antihemophilic factor C

Faktör XI.

antihemorajik faktör

İng. antihemorrhagic factor

K vitamini.

antipernisiyöz-anemi faktör

İng. antipernicious-anaemia factor

B12 vitamini.


"abiyotik faktör" karakter analizi

  • abiyotik faktör, 15 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'i', 'y', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
  • abiyotik faktör kelimesinin tersten yazılışı ' rötkaf kitoyiba' diziliminde gösterilir.

(a,b,f,i,k,o,r,t,y,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

biyotik faktör
İng. biotic factor

Canlı varlıkların hayatını önemli derecede etkileyen besin faktörü, yırtıcılık, rekabet

biyofarmasötik
İng. biopharmaceutic

Hazırlanan ilaç biçiminin vücuttaki farmakokinetiği ve etkisi arasındaki ilişkiyi inc

abiyotik faktör - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
i1
y3
o2
t1
i1
k1
f7
a1
k1
t1
ö7
r1
Toplam puan değeri31