abiyotik çevre

abiyotik çevre İng. abiotic environment

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.


abiyotik çevre İng. abiotic environment

Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.


abiyotik çevre ile benzer kelimeler

abiyotik

İng. abiotic

Canlılık göstermeyen, cansız.


İng. abiotic

Çevredeki su ve toprak gibi cansız maddeler.

abiyotik faktör

İng. abiotic factor

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.


İng. abiotic factor...

çevre taraf, (çevre etraf)

Etraf, her taraf

ağız çevre

Fr. péristome

al çevre

Erkeklerin kullandıkları büyük kırmızı mendil.

antroposantrik çevre etiği

İng. anthropocentric ecologic ethics

İnsaniçinci çevre etiği.

Avrupa Çevre Kurumu

İng.european environment agency Alm.Europäische Umweltagentur Fr.agence europeenne pour l'environnement

badak ak çevre yalımı

Fr. Pérididymite

"abiyotik çevre" karakter analizi

  • abiyotik çevre, 14 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, e harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'i', 'y', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', şeklindedir.
  • abiyotik çevre kelimesinin tersten yazılışı ' erveç kitoyiba' diziliminde gösterilir.

abiyotik çevre - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
i1
y3
o2
t1
i1
k1
ç4
e1
v7
r1
e1
Toplam puan değeri27