abiyotik

abiyotik İng. abiotic

Canlılık göstermeyen, cansız.


abiyotik İng. abiotic

Çevredeki su ve toprak gibi cansız maddeler.


abiyotik ile benzer kelimeler

abiyotik çevre

İng. abiotic environment

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.


İng. abiotic environment

Org...

abiyotik faktör

İng. abiotic factor

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.


İng. abiotic factor...

"abiyotik" karakter analizi

  • abiyotik, 8 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'i', 'y', 'o', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
  • abiyotik kelimesinin tersten yazılışı ' kitoyiba' diziliminde gösterilir.

(a,b,i,k,o,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

obaya gitmek

Gezmeye gitmek, konuk olarak bir yere gitmek.

barok tiyatro
İng. baroque theatre

Aşağı yukarı 1590 ile 1750 yılları arasındaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür

yorumlatabilmek

(-i) Yorumlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

yontabilmek

(-i) Yontma imkânı veya olasılığı bulunmak.

yatak mobilya

a. Boyutları ve şekli insan vücudunun ölçülerine uygun olan ve rahat yatmayı sağlayan, yatma yüzeyi elastik malzemeden

abiyotik - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
i1
y3
o2
t1
i1
k1
Toplam puan değeri13