tontu

tontu

Suda pişmiş et, söğüş : Tavuk tontusunu severim.


tontu

Yuvarlak, küçük (nesne, kimse için).


"tontu" karakter analizi

  • tontu, 5 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, u harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'o', 'n', 't', 'u', şeklindedir.
  • tontu kelimesinin tersten yazılışı ' utnot' diziliminde gösterilir.

(n,o,t,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yük-kutle oranı
İng. charge-mass ratio

Yüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.

toplumsal engel
İng. social barrier

Bir toplumsal sınıfı ya da katmanı oluşturan bireylerin daha elverişli durumdaki sınıf

tonlu ünsüz

a. db. Ötümlü ünsüz.


İng. voiced, soft consonnant

Ciğerlerden gelen

tonlu geçiş
Alm. Modulation

(Resim) Aratonlar yardımıyla bir renkten öbürüne geçiş.

toğuzlan

Dokununca pis koku çıkaran bir çeşit böcek

tontu - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
o2
n1
t1
u2
Toplam puan değeri7