toplumsal engel

toplumsal engel İng. social barrier

Bir toplumsal sınıfı ya da katmanı oluşturan bireylerin daha elverişli durumdaki sınıf ya da katmanın ayrıcalıklarını elde etmelerini önleyici, ya da güçleştirici toplumsal, ekonomik, ruhsal vb. engel.


toplumsal engel ile benzer kelimeler

çitli engel

İng. Hurdle

Engelli koşularda koşucunun üzerinden aşmak zorunda olduğu 3.96 m. genişliğinde, 91.1-91.7 cm. yüksekliğindeki engel.

engel balığı

a. hay. b. Uskumru cinsinden küçük balık.

engel çıkarmak

bir işin yapılmasını zorlaştırmak: “Aslında bütün mesele, düğün için ta.” -N. Hikmet.

engel deneyi

İng. barrier collision test

Aracın, denetim altında, bir duvara çarptırılarak sağlamlığının denenmesi.

engel duyumu

İng. obstacle sense

Görsel herhangi bir uyaranı algılamadan, karşılaşılan engelin varlığını sezinleme duyusu. (Genellikle körlerde, bazen de kör olmayanlarda görülür.)

Engel eğrisi

İng. Engel’s curve

İstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketicinin bir mala olan istemi ile geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) arasındaki ilişkiyi gösteren eğri.

Engel fonksiyonu

İng. Engel’s function

İstemi belirleyen diğer unsurlar sabitken, tüketicinin bir mala olan istemi ile geliri (o dönem yapacağı toplam harcama) arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.

Engel Kanunu

bk. Engel Yasası


"toplumsal engel" karakter analizi

  • toplumsal engel, 15 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, l harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', şeklindedir.
  • toplumsal engel kelimesinin tersten yazılışı ' legne lasmulpot' diziliminde gösterilir.

(a,e,g,l,m,n,o,p,s,t,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

toplumsal denge

a. top. b. Bir toplumun başlıca kesimlerinin geniş ölçüde bir uyum içinde bulunmasını sağlayan toplum ve kültür bakımı

toplumsal engel - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
o2
p5
l1
u2
m2
s2
a1
l1
e1
n1
g5
e1
l1
Toplam puan değeri26