teslim

teslim Ar. tesl³m

a. 1. Bir şeyi sahibine verme. 2. Emanet alınan bir şeyi sahibine geri verme. 3. Bırakma, devretme, terk etme: Şehrin teslimi sırasında çok kan döküldü. 4. ünl.


teslim İng. delivery
teslim İng. delivery

Malların alıcısına veya temsilcisine fiilen verilerek el değiştirilmesi süreci.


teslîm

verme, veriş, vere.


Teslim

Çorum ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


teslim ile benzer kelimeler

Teslim ol veya teslim oluyorum

sözü. 5. mec. Gerçek olduğunu söyleme, doğrulama. 6. müz. Fasıl müziğinde peşrevin ve saz semaisinin her hanesi sonunda tekrarlanan parça.

adalete teslim etmek

sanığı, adalet işleriyle uğraşan kuruluşa götürmek.

anında teslim döviz piyasası

İng. spot foreign exchange market, spot currency market

Yabancı paraların sözleşme yapıldığında veya en geç iki iş günü içerisinde teslim edilmesine dayanan piyasa. krş. gelecekte teslim döviz piyasası

anında teslim fiyatı

İng. spot price

Anında teslim piyasasında oluşan fiyat.

anında teslim piyasası

İng. spot market, cash market

Bir mal, döviz veya taşınır değerin alım satım işlemi yapıldığında teslim edilmesine dayanan piyasa. krş. vadeli piyasa

başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez

“iş başına deneyimsiz yönetici getirenler, ondan kaynaklanan sıkıntı ve zararları çekmeye hazır olmalıdırlar” anlamında kullanılan bir söz.

bordada teslim

a. tic. Yükün gemi bordasında veya bordadaki araca, gemiden teslim edilmesi.


bk. FOB

değer teslim sistemi

İng. value delivery system

Belirli mal veya hizmetin üretilmesi, geliştirilmesi, dağıtılması ve satılmasıyla ilgili etkinliklerin tümü.


"teslim" karakter analizi

  • teslim, 6 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, m harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'e', 's', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
  • teslim kelimesinin tersten yazılışı ' milset' diziliminde gösterilir.

(e,i,l,m,s,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

tutum çizelgesi
İng. attitude scale

Tutumları ölçme amacıyla geliştirilmiş bir tür ölçü aracı.

toplam keseği
İng. margin

Bir çizelgede toplam değerleri gösteren sıra ya da dikeç.

tinsel bilimler
İng. moral sciences

Kültür bilimleri ya da insan bilimleri. Karşıt kavramı: doğa bilimleri. // İnsanın tar

tiksinilmek

(-den) Tiksinme işine konu olmak.

teslimiyetçilik
, -ği

a. Teslimiyetçi olma durumu.

teslim - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
e1
s2
l1
i1
m2
Toplam puan değeri8