tutum çizelgesi

tutum çizelgesi İng. attitude scale

Tutumları ölçme amacıyla geliştirilmiş bir tür ölçü aracı.


tutum çizelgesi ile benzer kelimeler

birleştirici tutum

İng. integrative attitude

Alanı bir bütünlük ve birlik olarak algılama çabası. (Rorschach da bütünlük tepkileriyle, biçim ruhbiliminde "yapısal kapsamlılık" bu tutumla ilgilidir.)

gizlence tutum

Fr. Sécrétivité

ölçeklenemez tutum alanı

İng. non-scalable attitude

Özgücü, iş doyumu, önderlik biçimi gibi altevrenlerden oluşan ve tutarlı ölçümler vermeyen karma tutum alanı.

öncel tutum

bk. planlanan tasarruf

tutum

a. 1. Tutulan yol, davranış: “Dil bir bakış, görmede bir , belli bir algılama biçimidir.” -N. Uygur. 2. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.


Bir avuçluk (ot, ekin vb. şey...

tutum beklentisi

İng. attitude-structure expectation

Bir görüşmede görüşmecinin, yanıtlayıcıda kavramsal bakımdan tutarlı ve bütünleşmiş bir tutum yapısının bulunduğu sayıltısıyla kapıldığı yanıt beklentisi.

tutum genelliği

İng. attitude generality

Bireyin durumlara ya da nesnelere karşı takındığı tutumun genişlik ya da kapsamı. (Yemeğe karşı olan tutum tatlıya karşı olandan daha geneldir.)

tutum kalıbı

İng. attitude pattern

Belli bir konudaki tutumların aralarında değişik biçimlerde örgütlenmelerinden oluşmuş kavramsal örüntü.


"tutum çizelgesi" karakter analizi

  • tutum çizelgesi, 15 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'u', 't', 'u', 'm', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
  • tutum çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı ' isegleziç mutut' diziliminde gösterilir.

(e,g,i,l,m,s,t,u,z,ç) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

toplumsal çizge
İng. sociography

Toplum yaşamına ilişkin türlü konuları yalnızca betimsel olarak inceleyerek toplumbilime

tutum çizelgesi - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
u2
t1
u2
m2
ç4
i1
z4
e1
l1
g5
e1
s2
i1
Toplam puan değeri28