kaytak

kaytak

sf. hlk. 1. Kuytu. 2. mec. Sözünde durmayan. 3. argo Yağcı, dalkavuk, numaracı.


kaytak

Sözünde durmayan, dönek


kaytak ile benzer kelimeler

kaytak getirmek

Gebe deve, erkek deve gördüğünde kuyruk kaldırarak işemek.


"kaytak" karakter analizi

  • kaytak, 6 karakter ile yazılır.
  • k harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'k', 'a', 'y', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
  • kaytak kelimesinin tersten yazılışı ' katyak' diziliminde gösterilir.

(a,k,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

tüneldeki yılan

bk. Avrupa Para Yılanı Sistemi

termit kaynağı
İng. thermite weld

Termit kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak.

yük-kutle oranı
İng. charge-mass ratio

Yüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.

yuvarlatmak

(-i, -e) Yuvarlama işini yaptırmak.

yumurtlak debe
Fr. Ovariocèle

kaytak - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
k1
a1
y3
t1
a1
k1
Toplam puan değeri8