İçinde GA geçen kelimeler

İçinde GA geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde GA geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

kara gagalı yelkovan

19 harfli

gastroduedenositomi

18 harfli

enaz gayret kanunu, zayıf alan ligandı, yüreğini galdırmak, yüreği galdırmamak, yükünleşme durganı, yüksek omurgalılar

17 harfli

ustura gagalı kuş, negatif fototaksi, negatif fonksiyon, galeyana getirmek, Zameis gamonensis, yüzücü kaburgalar, yüzey galsama ağı, yüksek fırın gazı

16 harfli

zeigarnik etkisi, tangalhaş durmah, tangalhaş dönmek, sugazı tepkimesi, gastrodiskiyozis, Buphaga africana

15 harfli

yalancı zargana, negatif görüntü, kangal bağırsak, gaz çözümleyici, gaz çözümlemesi, garanti belgesi, galeyana gelmek, balgam bırakmak, zigotgamet yolu, zıvanalı sigara, zıngadan kalmak, yüzey dalgaları

14 harfli

mumurganböceği, mikrogametosit, kaygan tümşüğü, garanti fiyatı, galaktogenezis, dalga kılavuzu, çarpma dalgası, balgam çıkaran, angajmansızlık, zehirli gazlar, zehinde galmak, zangada kalmak, yüreği galkmak

13 harfli

sigara böreği, sigara böceği, gazete sopası, gamaşuh olmak, ekzogastritis, zıvgar yapmak, zıngaya vurma, zaman damgası

12 harfli

negatif film, gara sürtmek, durgan terim, dıgangömbesi, zıvgar olmak

11 harfli

sırt onurga, oyurgalamak, organlaşmış, mikrogamont, kologaritma, kapılganlık, gayretlilik, gâvurcasına, gara salgın, dalga kıran, angajmansız, zıvgarlamak, zıvgaçlamak, zehirli gaz, zarlengadeh, yuvgalataşı

10 harfli

zellengada, yangacacıl, noise gate, gartlangaz, garklanmak, galaktojen, gabataslak, Alpertunga, alafuranga, akromegali, ziyaretgâh, zeytungara, zerringade, zellengadi, zebil gazı, zangarakçı, zangadanak, zadegânlık, yuvga taşı

9 harfli

zerengade, yangacalı, oyurgamak, largaktil, kıstırgaç, Kargabükü, ırgadamak, gıstırgaç, gayretsiz, garklamak, gah - gak, çürük gaz, zigapofiz, zırangade, zıngazınk, zıngalmak, zergalmak, zabâ gadâ

8 harfli

organlık, mumurgan, kapılgan, gayıhmah, gavarmak, gareyazi, galoşsuz, gafgasya, gâçinmek, bulgamak, bulgalak, barganoç, zopurgan, zongadak, zıvgarlı, zıngazık, zıngazıh, zıngamak, zıngadan, zıngadak, zıgarmak, ...

7 harfli

ulaşgan, solanga, otogami, Kargacı, hangara, gayıhcı, gâvurca, gartlaç, ganoyin, ganoyid, galoşlu, zoganek, zilgara, zigarbi, zıbırga, zedegan, zaygala, zargana, zapusga, zaganek, zadegân

6 harfli

oturga, koşgak, ırgadı, hıngaç, gazete, gatali, gamyon, gaçmah, bulgal, zükgâm, zongaç, Zigana, zıvgar, zılgar, zılgan, zıkgak, zangal, zangaç, zalaga

5 harfli

gavat, gatan, garez, gamze, gamat, gaffe, gabat, dıgan, zugal, zogal, zivga, zıvga, zınga, zılga, zıgal, zıbga, zavga, zanga, zagas, zagar

4 harfli

gaha, zaga

(a,g) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A+T/G+S oranı İng. A+T/G+S ratio

DNA molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oran

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

a-lı dizge İng. a-nary numeration system

(…)olmak üzere, (…)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde gösteren s

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

Kelime Motoru