İçinde CER geçen kelimeler

İçinde CER geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde CER geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

tinsel beceriksizlik, Rhinoceros unicornis, Rhinoceros sondaicus, pencereli kapilarlar, pars intercerebralis, Paramphistomum cervi, orta sahın penceresi, ksifoit altı pencere

19 harfli

ön izleme penceresi, Onchocerca volvulus, Myxosoma cerebralis, küçültülmüş pencere, gösterici penceresi

18 harfli

pencere kırlangıcı, Onchocerca gibsoni, Lagenaria sceraria, Lacerta trilineata, gösterim penceresi, fırsat pencereleri

17 harfli

Viviani penceresi, Rhagoletis cerasi, pencere genişliği, pencere çerçevesi, Lacerta praticola, Lacerta danfordii, Lacerta anatolica, gecikme penceresi

16 harfli

grafik penceresi, yuvarlak pencere, sessiz penceresi, Parzen penceresi, maceraya atılmak, Lacerta strigata, Lacerta saxicola, Lacerta danfordi

15 harfli

beceri oyuncusu, Tukey penceresi, temel beceriler, tavan penceresi, Syncerus caffer, Spirocerca lupi, Siren lacertina, sinir cerrahisi, sesli penceresi, plastik cerrahi, pencere dikmesi, muhaceret etmek, Lacerta viridis, Lacerta taurica, Lacerta muralis, kemerli pencere, kelle tenceresi, izgesel pencere, hacet penceresi, göğüs cerrahisi, gecerüyh galmak

14 harfli

tencere yemeği, tecerrüt etmek, Secale cereale, Rhinocerotidae, Quercus cerris, pencere sekisi, pencere panosu, pencere örtüsü, pencere kanadı, pencere kafesi, okuma becerisi, Mercer teoremi, Lucanus cervus, Lacerta sicula, Lacerta laevis, köşe penceresi, kalp cerrahisi, kalıcı pencere, kafa penceresi, işler becermek, gencerek olmak, ...

13 harfli

wattsaatölcer, tencere eğeği, Setaria cervi, sağır pencere, pencere eteği, pencere açmak, pazıpenceresi, mücerret isim, mikro cerrahi, macera romanı, macera aramak, Lacerta parya, Lacerta parva, grand concert, göpük pencere

12 harfli

cermankalemi, Yumaklıcerit, üçüz pencere, temel beceri, Taenia cervi, söbü pencere, söbe pencere, sobe pencere, ruhumücerret, pencere gözü, Pencere camı, pencere boyu, oval pencere, müncer olmak, mikrocerrahi, maceraperest, kefli kecere, gökpenceresi

11 harfli

Secernentea, pazıpenceri, maceracılık, göz pencere

10 harfli

şecerename, Spirocerca, sıcceramak, penceresiz, pencerecik, Onchocerca, Lacertilia, Lacertidae, Küçükcerit, gözpencere, evin evcer

9 harfli

becerikli, wattölcer, pérpéncer, pencereli, muhaceret, macerasız, heceriyye, gök cerge, göcertmek

8 harfli

Tencerli, tecerrüt, tecermek, şecereli, şecereci, Sevincer, secereli, mücerret, mücerrep, menevcer, maceralı, maceracı, Lonicera, Hacergül, evcersiz

7 harfli

yücerek, ticeret, tencere, teceren, pencere, öcermek, nenceri, mencere, mahacer, lacerem, incerek, höceren, henceri, heceret, göcerci, gicerek, gecerek

6 harfli

zincer, tuncer, şecere, sencer, secere, pencer, müncer, mencer, macera, kencer, kecere, kacere, hücere, höcere, hevcer, hencer, hacere, gülcer, gölcer, gencer, geceri, ...

5 harfli

tücer, Tecer, nacer, kacer, iceri, hecer, Hacer, gücer, göcer, gecer, gacer

(c,e,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

ABC devletleri İng. ABC states Fr. Etats aBC
Abdülcebbar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.

abece öğretimi İng. literacy training

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandı

abece sırası

a. Alfabe sırası.

abeceli döker İng. catalog

Yanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizelge.

abecesel veri İng. alphabetic data

Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri.

Kelime Motoru