CER ile başlayan kelimeler

CER ile başlayan veya başında CER olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

cer sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. cer TDK anlamını görüntüle

CER ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Cerithidia cingulata, Cercocebus torquatus, Ceratophyllus acutus

19 harfli

Cercis siliquastrum, Ceratotherium simus, Ceratophyllus avium

18 harfli

Certhia familiaris

17 harfli

Cervus canadensis, cereyana kapılmak, ceremesini çekmek, Ceratomyxa shasta, Cerastes cornutus

16 harfli

cerrahi müdahale, cereyanda kalmak, Cerenkov ışınımı, Cercopithecoidea, Cerasus vulgaris, cer çağırtdırmak

15 harfli

cereyan çarpmak, Cercopithecidea, Cercopithecidae, Ceratopogonidae

14 harfli

Cervus elaphus, cerriye kâğıdı, cerrahi matkap, Cermen triyası, cermen menteşe, Cermen dilleri, Cerityeniyapan, ceramic magnet, cerahat kesesi

13 harfli

cerrahi makas, cerlik yapmak, cereye vermek, cereyan etmek, Ceratophyllus, Ceratophyllum, Cerasus avium, cerahatlenmek, cer cer etmek

12 harfli

cermankalemi, Ceryle rudis, cerre çıkmak, Cerityaylası, Ceritmüminli, Ceriantharia, cerahatlenme

11 harfli

cervannamah, cerrahi şok, cerp çekmek, ceriksizlik, cerik ağacı, cercehennem, Ceratodidae

10 harfli

certletmek, Certhiidae, cerp etmek, Ceritobası, Cerithidia, cerh etmek, cerelenmek, cerebcülük, cerahatsiz, cer hocası, cer görmek

9 harfli

certlemek, Certhidae, cerrahlık, cerleşmek, Ceritkale, cereyanlı, cerelemek, cere cüre, cerbezeli, Ceratodus, ceran göz, cerahatli, cer etmek

8 harfli

cervişli, Cervidae, Cerullah, Cermence, cerlemek, Ceritler, cergebaz, cerelmek, cercefli, cerbuçuk, Ceratium

7 harfli

cerrahi, cereyan, cerenük, Cerenli, Cerekli, cerbeze, cerahat

6 harfli

ceryan, ceryah, certel, cerrar, cerrah, cerpli, cernak, Cermen, cerlek, Cerköy, ceriha, ceride, cergen, cereyh, cereme, cercer, cercar, cerane

5 harfli

ceruk, cerpi, cerme, cerke, cerit, cerik, cergü, cergo, cergi, cerge, cerez, ceres, ceren, cerem, cerek, cerde, cerci, ceran

4 harfli

cert, cerp, cero, CERN, cerk, ceri, cerh, cere, cera

(c,e,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

ABC devletleri İng. ABC states Fr. Etats aBC
Abdülcebbar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.

abece öğretimi İng. literacy training

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandı

abece sırası

a. Alfabe sırası.

abeceli döker İng. catalog

Yanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizelge.

abecesel veri İng. alphabetic data

Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri.

Kelime Motoru