CER ile biten kelimeler

CER ile biten veya sonunda CER olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

cer sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. cer TDK anlamını görüntüle

CER ile biten kelimeler harf dağılımı

14 harfli

Ateuchus sacer

13 harfli

wattsaatölcer, Anthias sacer

10 harfli

evin evcer

9 harfli

wattölcer, pérpéncer

8 harfli

Sevincer, menevcer

7 harfli

mahacer, aybecer

6 harfli

zincer, tuncer, sencer, pencer, müncer, mencer, kencer, hevcer, hencer, gülcer, gölcer, gencer, civcer, cevcer, cercer, apacer

5 harfli

tücer, Tecer, nacer, kacer, hecer, Hacer, gücer, göcer, gecer, gacer, cicer

4 harfli

ecer, acer

(c,e,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

ABC devletleri İng. ABC states Fr. Etats aBC
Abdülcebbar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.

abece öğretimi İng. literacy training

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandı

abece sırası

a. Alfabe sırası.

abeceli döker İng. catalog

Yanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizelge.

abecesel veri İng. alphabetic data

Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri.

Kelime Motoru