abece sırası

abece sırası

a. Alfabe sırası.


abece sırası ile benzer kelimeler

abece öğretimi

İng. literacy training

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandırmak amacını güden öğretim.

abece yöntemi

İng. alphabetic method, alphabet method

Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda sözcüklerin tanıtılmasına dayanan bir okuma öğretimi yöntemi.

abece

a. (a:be:ce:) 1. db. Alfabe. 2. mec. Başlangıç, ilk dönem: “Duygularının bilmecesini filan çözmüş değildir. O duyguların sinde takılıp kalmıştır.” -S. İleri.


İng. alphabet

Bir dilde kullanılan yazaç...

AAS sunucusu arama sırası

İng. DNS server search order

alfabe sırası

a. 1. Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi, abece sırası, alfabetik sıralama. 2. Kişi veya kitap adlarının sıralanmasında başvurulan düzen, abece sırası, alfabetik sıralama.

ameliyat sırası (içi) radyoloji

İng. intraoperative radiology

Görüntüleme yöntemleri rehberliğinde müdahale yapılması.

aşama sırası

a. 1. Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi. 2. Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olmak üzere değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal teşkilatlanış biçimi, hiyerarşi.


ateşleme sırası

İng. firing order

Yuvguların ardı ardına ateşlendiği sıra.


"abece sırası" karakter analizi

  • abece sırası, 12 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'e', 'c', 'e', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
  • abece sırası kelimesinin tersten yazılışı ' ısarıs eceba' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,e,r,s,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yerey basıncı
İng. rock pressure, rock thrust
yabancı sermaye
İng. foreign capital

Bir ülkeye diğer ülkelerden gelen doğrudan yatırımı ve dolaylı yatırımı biçiminde g

yabancı adres
İng. foreign address
üstünebarmacık

Bir çeşit yün dokuma örneği.

ticaret borsası

a. huk. Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa.


bk. ürün borsası

abece sırası - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
e1
c4
e1
s2
ı2
r1
a1
s2
ı2
Toplam puan değeri20