İçinde BT geçen kelimeler

İçinde BT geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BT geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

nükleus subtalamikus, membrana obturatoria

19 harfli

sulkus obturatoryus, subtersiyan malarya, Strongylus subtilis, obturasyo intestini, nervus obturatoryus, Armigeres obturbans

18 harfli

ramus obturatoryus, obturasyon anemisi

17 harfli

foramen obturatum, fasya obturatorya, Bacillus subtilis

16 harfli

vena obturatorya, subterminal spor

15 harfli

subtimpanik ses, obturator felci, absorbtif hücre

13 harfli

Bobtailköpeği

11 harfli

subtimpanik, obtekt pupa, BT vitamini

10 harfli

subtilisin, obturasyon

9 harfli

subtropik, obturatum, cibtürmek, cibtirmek, absorbtif

8 harfli

tabtamak, sübtilin, subtilin, ibtidâen, abtaslık

7 harfli

tabtabı, obtusus

6 harfli

Tabtık

5 harfli

şabta, ibtin

4 harfli

zabt, CTBT

3 harfli

YBT, BTK, BTC

(b,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
Kelime Motoru