İçinde ARP geçen kelimeler

İçinde ARP geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde ARP geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Zelkova carpinifolia, os karpi aksessoryum, genişletilmiş çarpım, eşçarpanlarla açılım, düzgün geçme çarpanı, çomak ucu çarpıklığı

19 harfli

yarıdolaysız çarpım, tüm yansıma çarpanı, tensörlerin çarpımı, Ricciocarpus natans, ortak çarpan sorunu, ortak çarpan modeli, metakarpal hastalık, matrislerin çarpımı, Lagrange çarpanları, karpus ekzostozları, genel çarpma kuralı, eşçarpanlı ortalama, dış ticaret çarpanı, değer düşme çarpanı

18 harfli

uzun dönem çarpanı, tümlevleme çarpanı, Trablusugarp ocağı, sirrus metakarpeus, sıkışırlık çarpanı, rete karpi dorsale, özel çarpma kuralı, ortanca çarpık kas, molekül çarpışması, işlendirme çarpanı, görünürlük çarpanı, eşçarpanlı dağılım, denk bütçe çarpanı, darphane metalleri, çözünürlük çarpımı, çarpmaya elverişli

17 harfli

Dirichlet çarpımı, zor alıma çarpmak, yüzüne su çarpmak, uygarlık çarpması, uterus çarpıklığı, tüm geçme çarpanı, torus metakarpeus, parmak çarpıklığı, os karpi sentrale, Kronecker çarpımı, ışıklılık çarpanı, harp kokan sırığı, gün ışığı çarpanı, eşçarpanlı toplam, eşçarpanlı derney, elektrik çarpması, diller çarpışması, dış çarpım dizeyi, darphane paritesi

16 harfli

yürek çarpıntısı, yatın çarpıklığı, yansışma çarpanı, uçuculuk çarpımı, transfer çarpanı, sürtünüm çarpanı, Sharpeyiplikleri, parpısını vermek, parantez çarpımı, özkaynak çarpanı, os karpi radiale, mantıksal çarpım, Lp uzayda çarpan, Lagrange çarpanı, kullanma çarpanı, kulağına çarpmak, kartezyen çarpım, karposporangiyum, iç yutma çarpanı, iç geçme çarpanı, iç çarpımlı uzay, ...

15 harfli

yöneysel çarpım, yayınma çarpanı, yatırım çarpanı, yansıma çarpanı, vektörel çarpım, ünlü çarpışması, Sharpey telleri, sertlik çarpanı, sermaye çarpanı, regio metakarpi, peygamberarpası, os karpi ulnare, omurga çarpılım, mevduat çarpanı, Kur´an çarpsın!, kısmi çarpımlar, karpometakarpus, karpogonial dal, kalp çarpıntısı, iş sarpa sarmak, indirim çarpanı, ...

14 harfli

çarpma dalgası, yüreği çarpmak, Yukarıkarpuzlu, yarpuzlu çorba, yarı iç çarpım, Wallis çarpımı, singir-yarpaği, sıcak çarpması, sayılla çarpma, os karpale III, matris çarpımı, keynes çarpanı, karpit lambası, karpit ışıtacı, karışık çarpım, içe çarpık diz, ırgaş çarpması, Harput köftesi, harpharp kapın, harp ekonomisi, harp akademisi, ...

13 harfli

çarpma deneyi, yürek çarpımı, yutma çarpanı, vergi çarpanı, torus karpeus, sönüm çarpanı, sonsuz çarpım, skalar çarpım, sarplandırmak, Riesz çarpımı, parpıyı yemek, ön çarpık kas, os karpale IV, os karpale II, nokta çarpımı, lamba karpuzu, kopma çarpanı, kokulu narpis, karpuz armudu, karposporofit, kalbi çarpmak, ...

12 harfli

çarpanlayıcı, yönel çarpım, Yenikarpuzlu, sonlu çarpan, serbest darp, sayıl çarpım, Sarpınalınca, sarpa çekmek, sakalaçarpan, sabit çarpan, parpullanmak, parpıllanmak, parpı görmek, parpazlanmak, pağa-yarpaği, os karpale I, ortak çarpan, nokta çarpım, kutu çarpımı, klestokarpus, kısmi çarpım, ...

11 harfli

zil çarpmak, yol çarpımı, yemlik arpa, üçlü çarpım, tarp varmak, şarpındırık, silo-sarpın, Sarpınkavak, sarpabalığı, Sarpa salpa, sarkık arpa, regio karpi, parpullamak, parpulatmak, parpıslamak, parpıllamak, parpılatmak, parpılanmak, parpı yemek, parpazlamak, parparlamak, ...

10 harfli

zarplanmak, zarpınadak, topuz arpa, tarpadanak, tapuz arpa, şatır arpa, soğuk harp, sklerokarp, sıcak harp, sarpsınmak, sarplaşmak, sarplanmak, Sarpınağzı, sağ çarpan, polikarpik, pilokarpin, Pilocarpus, parpulamak, parpulamah, parpılamak, parparçalı, ...

9 harfli

çarpanmak, zarpıtmak, yarpılmak, yarpahlıh, Yakuparpa, Topuzarpa, tarp tarp, suyarpuzu, sistokarp, sarplaşma, Sarpıncık, sarp ölüm, sarp adam, plörokarp, larpbacak, larp diye, kılıçarpa, karpuzcuk, karpospor, karpiziye, karpışmak, ...

8 harfli

Arpaalan, zarpadak, Yarpuzlu, şizokarp, şarpşurp, şarpıtlı, şarpayak, şarpadak, Sarpkaya, Sarpdere, polikarp, perikarp, parpulcu, mezokarp, merikarp, marpuççu, larpadak, karpuzya, karpuzsu, Karpuzlu, karpuzcu, ...

7 harfli

tarpuna, tarpada, şarpına, şarpada, sinkarp, sarprak, sarplık, Sarpkoç, Sarpkın, Sarpkan, Sarphan, sarpçak, prokarp, parpıcı, parparı, parpara, otokarp, karpuza, karpuca, karpize, karpıza, ...

6 harfli

arpacı, zarplı, zarpın, yarpuz, yarpus, yarpız, yarpıh, yarpah, tarpuç, tarpoş, tarpan, Tarpak, şarpat, scarpa, sarpuş, sarpun, sarpın, Sarper, sarpan, parpuz, parput, ...

5 harfli

şarpi, sharp, sarpa, parpu, parpi, parpı, parpa, işarp, eşarp, çarpu

4 harfli

zarp, tarp, şarp, sarp, larp, harp, garp, darp

(a,p,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Abaza peyniri

a. İnek sütünden yapılan ve yassı biçimde dilimlenen bir tür kaşar peyniri.


İng.<
Kelime Motoru