ARP ile biten kelimeler

ARP ile biten veya sonunda ARP olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

arp sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. arp TDK anlamını görüntüle

ARP ile biten kelimeler harf dağılımı

18 harfli

çarıklı erkânıharp

12 harfli

serbest darp

11 harfli

dâhilî harp, bazidyokarp

10 harfli

soğuk harp, sklerokarp, sıcak harp, erkânıharp, divanıharp

9 harfli

tarp tarp, sistokarp, plörokarp

8 harfli

şizokarp, polikarp, perikarp, mezokarp, merikarp, endokarp, ekzokarp, askokarp

7 harfli

sinkarp, prokarp, otokarp, iç harp, epikarp, apokarp

5 harfli

sharp, işarp, eşarp, aşarp

4 harfli

zarp, tarp, şarp, sarp, larp, harp, garp, darp, çarp, carp

(a,p,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Abaza peyniri

a. İnek sütünden yapılan ve yassı biçimde dilimlenen bir tür kaşar peyniri.


İng.<
Kelime Motoru