A tipi antrepo

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.


A tipi antrepo ile benzer kelimeler

B tipi antrepo

İng. type B warehouse

Kullanıcının antrepo bildirimini düzenlediği ve konulan eşyadan da sorumlu olduğu genel antrepo türü.

C tipi antrepo

İng. type C warehouse

İşleten ve kullanan kişinin aynı olduğu, eksik çıkan eşyadan işletmenin sorumlu tutulduğu ve güvence vermek zorunda bulunduğu özel bir antrepo türü. krş. A tipi antrepo

D Tipi Özel Antrepo

İng. Type D Warehouse

İşleten ve kullanan kişinin aynı olduğu, konulan eşyanın serbest dolaşıma girişi için herhangi bir koşulun aranmadığı, basitleştirilmiş yöntemin uygulandığı özel bir antrepo türü.

E tipi antrepo

İng. type E warehouse

Eşyanın antrepo işleticisinin sevk ve idaresinde olduğu, belirli bir antrepo binası ve yeri bulunmayan, ancak güvenilirliği saptanan ve gerekli güvenceyi veren kişilerce açılmasına gümrük idaresince izin verilen özel bir antrepo türü.<...

F tipi antrepo

İng. type F warehouse

Gümrük idaresinin sorumluluğunda olan ve gümrük idaresince işletilen genel antrepo türü.

antrepo

Fr. entrepôt

a. (antre'po) tic. Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer: “Avrupalılar, Boğaziçi'nin böyle depo ve larla örülmesinden şikâyet ediyorlar.” -Y. K. Beyatlı.


İng. wa...

antrepo belgesi

İng. warehouse receipt

Antrepolara bırakılan mallar için mal sahiplerine verilen senet ya da makbuz.

antrepo rejimi

İng. warehouse regime

Yabancı malların tarife ödenmeksizin, gümrük makamlarının denetimine bağlı, kapalı yerlerde korunmasına olanak sağlayan özel bir gümrük rejimi türü.


"A tipi antrepo" karakter analizi

  • A tipi antrepo, 14 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, o harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 't', 'i', 'p', 'i', ' ', 'a', 'n', 't', 'r', 'e', 'p', 'o', şeklindedir.
  • A tipi antrepo kelimesinin tersten yazılışı ' opertna ipit A' diziliminde gösterilir.

(a,e,i,n,o,p,r,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

röntgenoterapi
İng. roentgenotherapy

Röntgen tedavisi, radyoterapi, röntgenizasyon.

foramen optikum
İng. foramen opticum

anat. Görme deliği.

ekstirpasyon
İng. extirpation

Hastalıklı bir doku veya organın kısmen veya tamamen ameliyatla çıkarılması.

zar proteini
İng. membrane protein

Biyolojik zarların yapısına giren, zarın dış ya da iç yüzeyine bağlı olabilen (perif

zar potansiyeli
İng. membrane potential

Canlı hücrede plazma zarında bulunan elektrik potansiyel farkı. Zarın sitoplazma t

A tipi antrepo - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
t1
i1
p5
i1
a1
n1
t1
r1
e1
p5
o2
Toplam puan değeri21