İçinde APA geçen kelimeler

İçinde APA geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde APA geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yulaf kapalı rastığı, yarımband sinekkapan, yapay solunum aygıtı, yapay reçine verniği, yapay reçine tutkalı, üstten kapaçlı motor

19 harfli

yolak ağzı kapatımı, yetimsiz kapatkılar, yatın ağzı kapatımı, yapay sınıflandırma, yapay radyoaktiflik, yapay ML tahmincisi, yapay karsbald tuzu, yapay F istatistiği, yağ boşaltma tapası

18 harfli

yarı kapalı işyeri, yapay reçine filmi, yapay ışınetkinlik, yapay ışımetkinlik, yapağıda parlaklık, yapağıda mukavemet, yapağı özellikleri, yapağı hassasiyeti, yalınç kapalı eğri, yağımsı göz kapağı, üç yelkili kapatkı

17 harfli

yolu başa aparmak, yapay bağlaştıran

16 harfli

kapalı fonksiyon, dizkapağı kemiği, yüzme kapasitesi, yapay seleksiyon, yapay maden suyu, yapay hava akımı, yapay F sınaması, yapay bağışıklık, yapağıda incelik

15 harfli

askerî kapasite, yüklem kapanışı, Yeniyapanşeyhli, Yeniyapançarşak, yapay tohumlama, yapay sinir ağı, yapay olta yemi, yapay farklılık, yaparak öğrenme, yapağı uzunluğu, yapağı çürümesi, üçüncü sapaklık

14 harfli

oturuşta kapan, n-kapalı yuvar, zeherek lapası, yükleme kapağı, yolak kapatımı, yirden yapalak, yarı kapantılı, yapaylaştırmak, yapay yuvalama, yapay yaşlanma, yapay söyleyiş, yapay ortalama, yapay döllenme, yapağıyiyenler, yapağı bitleri, vital kapasite, uzaktan kapama

13 harfli

kapalı fatura, zincir kapağı, yüklük kapağı, yumurga yapan, yara kapanmak, yapaylaştırma, yapay solunum, yapay kurutma, yapay dölleme, yapay bilmece, yapay besleme, yapay anlayış, yağmur kapanı, üçlü kapakçık

12 harfli

kapak çatağı, güven kapağı, yuvgu kapağı, yuvar kapağı, yere yapalak, Yaylapalamut, yara kapatan, yapay vajina, yapay reçine, yapay piyasa, yapay ışınım, yapay gözlem, yapay böbrek, yandan kapaç, üstten kapaç, üçlü kapacık

11 harfli

kapan naibi, kapa sayısı, gence papah, Yukarıçapak, yereyapalak, Yaylapazarı, yapaz yupaz, yapayukomak, yapaylaşmak, yapay zekâ, yapay tavan, yapay panel, yapay fiyat, yapay evrik, yapay evren, yapay düzey, yapay büküm, yapay ahenk, yapak yapak, yapağıcılık, yapağı yağı, ...

10 harfli

yapabilmek, ucu kapalı, tığ kapağı, tapaklamak, yüzünkapak, yiñi yapan, yer kapağı, Yeniapardı, yapaylaşma, yapayalnız, yapay uydu, yapay rant, yapay kalp, yapay ipek, yapassaban, yapakçılık, yapak yağı, yalyapaluk, Yahnikapan

9 harfli

kaparozcu, kapa kapa, yin yapan, Yeniyapar, Yeniyapan, yapay yüz, yapay yem, yapay saç, yapay mum, yapay MLE, yapay dil, Yapağılar, yapabilme, yapa yapa, verapamil, üye yapar, üye yapan, uşakkapan

8 harfli

zırtapaz, yelyapar, yapyapan, yapaylık, yapay us, yaparlık, yapanmak, yapağılu, Yapağılı, yapağıcı, unkapağı

7 harfli

yapacah, sapatma, kaparoz, kapacan, apappak, zurnapa, Yaparlu, yaparıh, yapamak, yapâlar, yapalak, yapalah, Yapaklı, yapakçı, yapacih, yapacak

6 harfli

kapana, yolapa, Yapalı, yapağı

5 harfli

zapan, yapaz, yapay, yapan, yapal, yapak, yapah

4 harfli

apar, yapâ

(a,p) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A. P. I. İng.

141,5 60°F yoğunluğu = 131,5 formülüne göre Amerikan Petrol Kurumu'nun ham petrolün 1 açıkhava basın

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

Kelime Motoru