APA ile biten kelimeler

APA ile biten veya sonunda APA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

apa sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. apa TDK anlamını görüntüle

APA ile biten kelimeler harf dağılımı

18 harfli

apürinik asit, APA

14 harfli

Chatartes papa, Cathartes papa

13 harfli

dolapa dolapa

12 harfli

nominal çapa

11 harfli

Küçükkayapa, çatallıçapa, Büyükkayapa

9 harfli

kapa kapa, yapa yapa, lapa lapa, kıcı lapa, çapa çapa, ballışapa

8 harfli

toz çapa, sarıpapa, sap sapa, Rîm papa, maşırapa, Kurtlapa, kör tapa, kör çapa, avradapa, Aslanapa

7 harfli

zurnapa, tığsapa, taptapa, surnapa, naşrapa, nalçapa, nağrapa, maşrapa, kornapa, kırnapa, karnapa, kannapa, haphapa, gurnapa, garnapa

6 harfli

yolapa, torapa, solapa, serapa, naşapa, likapa, körapa, korapa, kılapa, kayapa, kanapa, halapa, gılapa, gayapa, elpapa, dulapa, danapa, çulapa, çolapa, çalapa, akpapa

5 harfli

Trapa, klapa, anapa

4 harfli

yapâ, tapa, şapa, sapa, papa, mapa, lapa, hapa, çapa

(a,p) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A. P. I. İng.

141,5 60°F yoğunluğu = 131,5 formülüne göre Amerikan Petrol Kurumu'nun ham petrolün 1 açıkhava basın

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

Kelime Motoru