APA ile başlayan kelimeler

APA ile başlayan veya başında APA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

apa sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. apa TDK anlamını görüntüle

APA ile başlayan kelimeler harf dağılımı

16 harfli

apaçık düzgünlük

14 harfli

apansız sürgün, apalak topalak

13 harfli

APARCH modeli, apalladdırmak, apah kesilmek, apaçık ilinge, apaçık içerik

12 harfli

apar yavşanı, apalaklanmak, apaçık çözüm

11 harfli

Apasaraycık, apalama avı

10 harfli

apaydınlık, apart otel, apar topar, apan sapan, apallanmak, apal topal, apak topak, apak sapak, apağlaması

9 harfli

apazlamak, apartüman, apartuman, apartıman, apartheid, aparmaduh, apargınen, aparatçik, apappacık, apapbıcık, apapbecik, apapbacık, apañsuzda, apansızın, apannamak, apanlamak, apandisit, apan apan, apambacık, apallamak, apal apal, ...

8 harfli

apazlama, apatikli, apatheia, apatetik, apartuna, apartman, apartmak, apartmah, aparkuru, apargıcı, aparatif, apapacık, apañsına, apallama, apalamak, apabaçık, apabacık

7 harfli

apappak, apaydın, apaşmak, apaşlık, apartma, aparmak, aparmah, aparkat, aparıcı, aparare, apapbak, apapbah, apapağı, apantis, apansız, apandis, apambak, apalavi, apalavı, apalaca, Apaklar, ...

6 harfli

apayrı, apatit, apaşsa, apartu, aparma, aparlô, apargı, aparey, aparca, aparat, apappa, apapak, apanti, apansa, apandi, apallo, apalak, apaköy, apakça, apağca, apaçuh, ...

5 harfli

apati, apart, apari, apana, Apalı, apala, apacı

4 harfli

apar, apaz, apat, apaş, apas, apam, apal, apak, apah, apağ

(a,p) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A. P. I. İng.

141,5 60°F yoğunluğu = 131,5 formülüne göre Amerikan Petrol Kurumu'nun ham petrolün 1 açıkhava basın

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

Kelime Motoru