İçinde AE geçen kelimeler

İçinde AE geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AE geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Trypanosoma neotomae, Trichomonas gallinae, tetraenoik yağ asidi, Taenia taeniaeformis

19 harfli

Widmanstaetten yapı, Washingtonia palmae, Trichoderma viridae, Taenia echinococcus, Taenia crassicollis, Tabanus ditaeniatus, Sphyraena sphyraena

18 harfli

Tyrophagus farinae, Trypanosoma simiae, trikoderma viridae, Trichostrongylidae, Taenia cucurbitina

17 harfli

Naegleria fowleri, cezaevi öğretmeni, yarı açık cezaevi, Threskiornithidae, Taenia pisiformis, Taenia philippina, Taenia hydatigena, Taenia crassiceps, Taenia brachysoma, Taenia balaniceps, Taenia antarctica, Sterna paradisaea

16 harfli

Naemorhedus thar, aerosol tereyağı, Vespertilionidae, Trypanosomatidae, Troglotrematidae, Thoraeus süzgeci, tela subcutanaea, Taeniura grabata, Taenia multiceps, Taenia marginata, Taenia elliptica, Scrophulariaceae, Scorpaena scrofa

15 harfli

Ranzania laevis, zorunlu anaerob, Trichoglossidae, Tichodromadidae, tetraetilkurşun, Taenia serialis, Taenia saginata, Taenia bremneri, Taenia africana, Sphyrna zygaena, Sphentodontidae, Scylliorhinidae

14 harfli

Xenopus laevis, Trichinellidae, Trachypteridae, Trachipteridae, Tetraodontidae, Testudo graeca, Testuda graeca, Talpa europaea, Taenia krabbei, Taenia confusa, Tachyglossidae, Stercorariidae, Sphenodontidae, Solenodontidae, Sitta europaea, Serpentariidae, Scyliorhinidae

13 harfli

cezaevi okulu, Theraphosidae, Uranoscopidae, Trombiculidae, Troglodytidae, Tragelaphinae, Thymelaeaceae, Tetrodontidae, Tetradontidae, Taenia solium, Struthionidae, Sterculiaceae, Stephanuridae, Spicara maena

12 harfli

Palamedeidae, Zosteropidae, Umbelliferae, Trionychidae, Trichechidae, Torpedinidae, Testudinidae, Taenia cervi, Syngnathidae, Strongylidae, Spheniscidae, Scorpaenidae

11 harfli

Engraulidae, yazmaekmeği, Viscaciidae, Uropeltidae, Typhlopidae, Trochilidae, Trioychidae, Trichuridae, Triatominae, Trachinidae, Toroviridae, Togaviridae, Theridiidae, Thelaziidae, Tetraonidae, Tayassuidae, Taxodiaceae, Taenia ovis, Taenia nana, Stomiatidae, Sphyrinidae

10 harfli

Palamedeae, Anisakidae, Vulturidae, Viverridae, Urticaceae, Tyrannidae, Trogonidae, Tragulidae, Tragonidae, Timellidae, Timeliidae, tetraedrit, Syngamidae, Sphyrnidae, Spalacidae, Solanaceae, Simuliidae, Serranidae

9 harfli

Varanidae, Bufonidae, Arecaceae, aerotaksi, Zoarcidae, Ziyaettin, Ziyaeddin, Ziphiidae, Zapodidae, Xiphiidae, Viperidae, Violaceae, Tytonidae, Typhaceae, Tupaiidae, Triglidae, Tinamidae, Timalidae, Tiliaceae, Thiaridae, Tarsiidae, ...

8 harfli

Moraceae, Yakaemir, Upupidae, Upipidae, Ulmaceae, Turdidae, Theaceae, Tasaceae, Talpidae, şınaetli, Stenidae, Sparidae, Sittidae, Simiidae

7 harfli

Araceae, Yurdaer, Virinae, viridae, Ursidae, Tytidae, Teiidae, Sulidae

6 harfli

Zeidae, vesaed, Tunaer, Suidae, Simiae

5 harfli

dâerî, Ucaer

(a,e) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

3AEKK İng. three stage least squares
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

a / e

ünl. Dilek kipinin ikinci teklik ve çokluk şahıslarının çekiminden sonra gelerek anlamı pekiştiren ve güçlendiren bir

Kelime Motoru