AE ile başlayan kelimeler

AE ile başlayan veya başında AE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AE ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Aeromonas hydrophila, Aequidens tetramerus, Aedes taeniorhynchus

19 harfli

Aequidens eurviceps, Aegithalos caudatus, Aedes polynesiensis, Aedes leucocelaenus

17 harfli

Aequidens pulcher, Aepyornis maximus, Aedes triseriatus, Aedes sollicitans

16 harfli

aerosol tereyağı, Aeromonas sobria, Aeromonas caviae, Aequidens maroni, Aequidens itanyi, Aeolis papillosa, Aelurostrongylus, Aedes varipalpus, Aedes scapularis, Aedes flavescens, Aedes canadensis, Aedes atlanticus, Aedes albopictus

15 harfli

aerobik solunum, aerob organizma, Aedes spencerii, Aedes melanimon, Aedes africanus

14 harfli

Aepyornithidae, Aelia rostrata, Aedes simpsoni, Aedes serratus, Aedes cinereus

13 harfli

aerosol krema, aerob solunum, aerial kökler, Aedes ingrami, Aedes aegypti

12 harfli

aerotolerant, aeroplankton, aerobiyoloji, Aepyornithes, Aegithalidae

11 harfli

aerotropizm, aerodinamik, aeroakuatik, Aedes togoi

10 harfli

aerotaksis

9 harfli

aerotaksi, Aeromonas, aerolojik, aerojenik, aerofilik, aerobiyoz

8 harfli

aerosist, aeroloji, aerofaji, aedeagus

7 harfli

aerosol, aeropil, aerolit, aerobik

6 harfli

Aedini

5 harfli

aerob, Aedes

4 harfli

AEİÖ

3 harfli

AET, aER, AEP, AEK, aed, AEC

(a,e) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

3AEKK İng. three stage least squares
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

a / e

ünl. Dilek kipinin ikinci teklik ve çokluk şahıslarının çekiminden sonra gelerek anlamı pekiştiren ve güçlendiren bir

Kelime Motoru