AE ile biten kelimeler

AE ile biten veya sonunda AE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AE ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Trypanosoma neotomae, Trichomonas gallinae

19 harfli

Washingtonia palmae, Trichoderma viridae

18 harfli

Tyrophagus farinae, Trypanosoma simiae, trikoderma viridae, Trichostrongylidae, Reighardia sternae

17 harfli

Threskiornithidae, Protostrongylidae

16 harfli

Vespertilionidae, Trypanosomatidae, Troglotrematidae, Scrophulariaceae, Schistosomatidae

15 harfli

Trichoglossidae, Tichodromadidae, Sphentodontidae, Scylliorhinidae

14 harfli

Trichinellidae, Trachypteridae, Trachipteridae, Tetraodontidae, Tachyglossidae, Stercorariidae, Sphenodontidae, Solenodontidae, Serpentariidae, Scyliorhinidae, Scombresocidae, Rhizops oryzae, Rhinocerotidae

13 harfli

Theraphosidae, Uranoscopidae, Trombiculidae, Troglodytidae, Tragelaphinae, Thymelaeaceae, Tetrodontidae, Tetradontidae, Struthionidae, Sterculiaceae, Stephanuridae, Saxifragaceae, Sarcophagidae, Sarcocystidae, Salamandridae, Rhinolophidae, Rhamphastidae, Rhacophoridae, Rhabdoviridae, Ranunculaceae

12 harfli

Palamedeidae, Zosteropidae, Umbelliferae, Trionychidae, Trichechidae, Torpedinidae, Testudinidae, Syngnathidae, Strongylidae, Spheniscidae, Scorpaenidae, Scolopacidae, Rhinopomidae, Retroviridae, Python sebae, Pycnonotidae, Pteropodidae, Psammophidae

11 harfli

Engraulidae, Viscaciidae, Uropeltidae, Typhlopidae, Trochilidae, Trioychidae, Trichuridae, Triatominae, Trachinidae, Toroviridae, Togaviridae, Theridiidae, Thelaziidae, Tetraonidae, Tayassuidae, Taxodiaceae, Stomiatidae, Sphyrinidae, Sarcoptidae, Rhagionidae, Rhabditidae, ...

10 harfli

Palamedeae, Anisakidae, Vulturidae, Viverridae, Urticaceae, Tyrannidae, Trogonidae, Tragulidae, Tragonidae, Timellidae, Timeliidae, Syngamidae, Sphyrnidae, Spalacidae, Solanaceae, Simuliidae, Serranidae, Scombridae, Sciaenidae, Salmonidae, Salicaceae, ...

9 harfli

Varanidae, Bufonidae, Arecaceae, Zoarcidae, Ziphiidae, Zapodidae, Xiphiidae, Viperidae, Violaceae, Tytonidae, Typhaceae, Tupaiidae, Triglidae, Tinamidae, Timalidae, Tiliaceae, Thiaridae, Tarsiidae, Tapiridae, Tabanidae, Syrphidae, ...

8 harfli

Moraceae, Upupidae, Upipidae, Ulmaceae, Turdidae, Theaceae, Tasaceae, Talpidae, Stenidae, Sparidae, Sittidae, Simiidae, Scopidae, Scaridae, Saururae, Rosaceae, Rhinidae, Rallidae

7 harfli

Araceae, Virinae, viridae, Ursidae, Tytidae, Teiidae, Sulidae, Rheidae, Ratitae, Ranidae, Rajidae

6 harfli

Zeidae, Suidae, Simiae

5 harfli

Rheae

(a,e) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

3AEKK İng. three stage least squares
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

a / e

ünl. Dilek kipinin ikinci teklik ve çokluk şahıslarının çekiminden sonra gelerek anlamı pekiştiren ve güçlendiren bir

Kelime Motoru