İçinde AÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AÜ geçen kelimeler harf dağılımı

19 harfli

masaüstü yöneticisi, masaüstü yayıncılık, masaüstü yayımcılık

17 harfli

tekaüt ikramiyesi

16 harfli

masaüstü yayıncı

15 harfli

masaüstü deseni

14 harfli

etkin masaüstü, doğaüstü balad

13 harfli

doğaüstücülük

12 harfli

tekaüt olmak, tekaüt maaşı, amerikaüzümü

10 harfli

doğaüstücü

9 harfli

Yaylaüstü, tekaütlük, tekaüdiye, kayaüzümü

8 harfli

masaüstü, Kayaüstü, doğaüstü, daüssıla

7 harfli

araürün

6 harfli

tekaüt, Kocaün

5 harfli

Ataün

3 harfli

ÖAÜ

(a,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A türü dizi İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)

a-düzeyi İng. a-level
A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
Kelime Motoru