A türü dizi

A türü dizi İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)


A türü dizi ile benzer kelimeler

B türü dizi

İng. type B series

bk. Gram-Charlier dizisi (B türü).

C türü dizi

İng. type C series

bk. Gram-Charlier dizisi (C türü).

dizi dizi

sf. 1. Peş peşe dizilmiş. 2. zf. Dizilerek, dizim dizim, diziler durumunda.

A türü bölge

İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.

ad türü

İng. name category

1. Tek çeşitli birinci basamak adlarının öbeğinden oluşan dizimsel tür. 2. Çok çeşitli birinci basamak dilinde belli bir evrenin öğelerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür. 3. Genel olarak herhangi bir değişken çeşidinin değ...

araştırma türü

İng. type of research

Bir araştırma tasarımında amaç, değişken ve varsayıma göre seçilen, alan uygulamasının izleyeceği yolu saptayan seçeneklerden her biri.

B türü bölge

İng. type B region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrenedeğer içeren birleşik bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.

bağdaştırıcı türü

İng. adapter type

"A türü dizi" karakter analizi

  • A türü dizi, 11 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
  • A türü dizi kelimesinin tersten yazılışı ' izid ürüt A' diziliminde gösterilir.

(a,d,i,r,t,z,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

endüstri arzı

bk. piyasa sunumu

zümre edebiyatı

a. Seçkin kesimlere hitap eden edebiyat.

yüzde işareti

a. mat. Oranlamanın yüz sayısı ile yapıldığını gösteren işaret (%).

üzerinden atmak

1) sıkıntı veren bir iş veya durumdan kurtulmak; 2) işi başkasına devretmek.

ürat oksidaz
İng. urate oxidase

Ürikaz.

A türü dizi - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
t1
ü3
r1
ü3
d3
i1
z4
i1
Toplam puan değeri18