GE ile başlayan kelimeler

GE ile başlayan veya başında GE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

GE ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

geriye dönük denetim, gerçek doğrusal uzay, gezen kurt aç kalmaz

19 harfli

gece gözü, kör gözü, gezelek (sayrılığı)

18 harfli

geriye dönük süreç, gezegenler dizgesi

17 harfli

gerçek doğru-uzay, gecikmeli konuşma, gezgin sayrı yeri, gezgin kara yangı, gezgin kara kezik, gezerev durguluğu, gezelemiye gitmek, gezegence bulutsu

16 harfli

gelincik mancarı, gezici kütüphane, gezegenler arası

15 harfli

gerçekleştirmek, genleşme deposu, gelişmiş süzgeç, gelincik balığı, gezinen örümcek, gezici topluluk, gezici öğretmen, gezici kitaplık, gezer kaldırıcı, gezer domuzdamı, gezeğen bulutsu

14 harfli

geçerli önerme, gece gösterisi, gezici tiyatro, gezer kaldırga, Gezer kaldırak

13 harfli

genel bağıntı, gemi iskeleti, geçici koruma, geziye çıkmak, gezici söylem, gezici sinema, gezici kelime, gezgin sözcük, gezgin satıcı, gezgin küitür, gezgin kelime, gezer palanga

12 harfli

genel Türkçe, genel başkan, Geçme cıvata, geçici konut, gezip tozmak, gezinti yeri, gezinebilmek, Gezimci Okul, gezgin hücre, gezek gidimi, gezegen yılı

11 harfli

gerçekletim, geniş zaman, gence papah, Gedikçayırı, gezmeli yer, gezinebilme, gezici sirk, gezici okul, gezici müze, gezi yazısı, gezi dağarı, gezi bakısı, gezgincilik

10 harfli

genel tüze, gezimcilik, gezil bağı, gezi hurçu, gezi filmi, gezginleme, Gezer vinç, gezennemek, gezen gövü, gezeletmek

9 harfli

Gedikdere, gerundium, gezyazmış, gezicilik, gezi türü, gezi çeki, gezginsel, gezginlik, gezginler, gezengevi, gezelleme, gezelemek, gezeğente, gezeğenle

8 harfli

geydumek, Geydoğan, gergicek, genleşme, genevirt, gelemgen, geçirmek, gezyazma, gezyazlı, gezyazdı, gezyarma, gezyardı, gezlemek, Geziyurt, gezinmek, gezinmeg, gezilmek, Gezginer, gezginci, gezgezme, gezgeçik, ...

7 harfli

gezgere, geş gız, genevit, gelemge, geçirme, gezleme, gezkere, geziyol, gezinti, gezinme, geziniş, gezinik, gezinge, gezinek, gezimci, gezilme, geziliş, gezilik, gezgele, gezezen, gezezan, ...

6 harfli

gezgen, gergi1, gezzep, gezyaz, gezmen, gezmek, gezlik, Gezler, gezlam, Gezköy, gezine, gezici, gezgüç, gezgin, gezgiç, gezeyh, gezete, gezeki

5 harfli

gence, geçme, gezme, geziş, gezin, gezim, gezil, gezik, gezgü, gezge, Gezey, gezer, gezen, gezem, gezel, gezek

4 harfli

geje, gezo, gezi

3 harfli

geş, gej

(e,g) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

77’ler Grubu

bk. Grup 77

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

a-lı dizge İng. a-nary numeration system

(…)olmak üzere, (…)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde gösteren s

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

abanges

Tarlanın seyrek sürülmüş yeri.


1. Aklı eksik, kıt akıllı: Osmanın olduğu yürümesinden belli. 2.

abanozgiller

ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.


Osm
abba gitmek

Çocuk dilinde gezmeğe gitmek.

Kelime Motoru