FEN ile başlayan kelimeler

FEN ile başlayan veya başında FEN olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fen sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. fen TDK anlamını görüntüle

FEN ile başlayan kelimeler harf dağılımı

19 harfli

fenilalanin, Phe, F, fenersiz yakalanmak, Fenchel eşitsizliği

18 harfli

fenilasetürik asit, fenestra vestibuli, fener-balığıgiller, fener-balığıgil1er, fener balığıgiller

17 harfli

fenotipik karışım

16 harfli

fenol reçineleri, fenestra rotunda

15 harfli

fenol katsayısı, Fengjing domuzu, fenestra ovalis, fenestra koklea, fenasına gitmek

14 harfli

fenilkloroform, fenilketonurya, fener almaşırı, fena kalplilik

13 harfli

fent çevirmek, fenomenolojik, fenolfitalein, fenol indeksi, fenol ftalein, fennî muayene, fenilketonüri, feniletilamin, fenerli burgu, fenerit üzümü, fener vergisi, fenaya sarmak, fenaya çekmek, fenalık etmek, fenalaştırmak, fen bilimleri

12 harfli

fenomenoloji, fenomenalizm, fenolftalein, fengerlenmek, fenestrasyon, fenerli reis, fener çekmek, fener balığı, fenalaştırma

11 harfli

fenotiyazin, feniktirmek, fengerlemek, fenerbalığı, fener alayı, fendellemek, fena yapmak, fena kalpli, fena bulmak, fen bilgisi

10 harfli

fenvalerat, fenomenizm, fenomenist, feniksemek, feniklemek, Fenerliler, fenercilik, fenalaşmak, fenafillah, fena olmak, fena hâlde, fen bilimi

9 harfli

fenomenal, fenolojik, fenlenmek, feniyhmek, fenilamin, fenalaşma

8 harfli

fenoloji, fenoller, fenokopi, fenlenme, fenikmek, fenihmek, fenestra, fenersiz, fenerlik, Fenerköy, fenekmek

7 harfli

fenotip, fenomen, fenolat, fenokop, Fenniye, fenilen, fenidon, fengire, fengere, fenerli, fenerci, fenekir, fenalık

6 harfli

fennüs, fennus, fennos, fennek, fenkur, fenese, fendak

5 harfli

fenüs, fenos, fenol, fennî, fennî, fenil, fenik, fener, Fenek, fendi, fenci

4 harfli

fent, fene, fend, fenc, fena

(e,f,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

ablefaron İng. ablepharon

Ablefari.

açiltransferaz

bk. asiltransferaz


İng. acyltransferase

Asiltransferaz.

adeniform İng.

anat. Bez biçiminde olan.

adenohipofiz İng. adenohypophysis

Hipofiz bezinin birçok hormonun salgılandığı sinirsel olmayan bez bölgesi.


adenolenfom İng. adenolymphoma

Epitel hücreleri ve lenfoid hücrelerden oluşan, tükürük bezinin kistik boşluklar içeren

adenomiyofibrom İng. adenomyofibroma

Bağ dokunun, bez ve kas dokusu içeren iyicil tümörü.

adifenin İng. adiphenin

Tersiyer amin yapısında, tropin türevi olmayan, spazm çözücü ve yerel anestezik etkili ilaç

adres sınıfı İng. address class
adventif İng. adventive, adventitious

1. Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo

Aedes africanus

Maymunlara saldıran, Orta Afrika’nın büyük bir bölümünde sarı ateş ve zika virüsünü taşıyan sivrisinek türü.

Kelime Motoru