İçinde FEN geçen kelimeler

İçinde FEN geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde FEN geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sinus sfenopalatinus, hayalî fenere dönmek

19 harfli

klorfenol kırmızısı, kadınefendi hasları

18 harfli

vena sfenopalatina, postsfenoyit kemik, Ganiefendiçiftliği, fenilasetürik asit

17 harfli

yeniçeri efendisi, tefengi sıkılamak, tamoksifen sitrat, sinus sfenoidalis, sadreyn efendiler, polifenol oksidaz, os basisfenoidale, metil fenil keton, İstanbul efendisi, Hacıhüseyinefendi, fenotipik karışım

16 harfli

tanjant fenomeni, os presfenoidale, metilfenil keton, koç başlı sfenks, klorofenilalanin, kefenin cebi yok, Giffen paradoksu, Giffen çelişkisi, fenol reçineleri

15 harfli

yüreği fenikmek, Pirefendideresi, metilasetofenon, klomifen sitrat, hava fena esmek, fenol katsayısı

14 harfli

tüfenk serpmek, şimşekli fener, sfenoyit kemik, sfenoyid kemik, orbitosfenoyit, oksifenbutazon, nervus safenus, metil fenoller, mafenid asetat, klorfenoksamin, kefeni yırtmak, kalem efendisi, hanımefendilik, fenilkloroform, fenilketonurya

13 harfli

sultan efendi, nitrofenoller, L-fenilalanin, klorfeniramin, kloramfenikol, hırsız feneri, gündüz feneri, fent çevirmek, fenomenolojik, fenolfitalein, fenol indeksi, fenol ftalein, fennî muayene, fenilketonüri, feniletilamin

12 harfli

tiyamfenikol, Rumelifeneri, parasfenoyit, oksifenonium, mefenoksalon, küçük efendi, kubbe feneri, kırmızıfener, kefen soyucu, kefen parası, karpuz fener, hayalî fener, harfendazlık, fenomenoloji, fenomenalizm, fenolftalein

11 harfli

yüsüfefendi, Yunusefendi, Şahinefendi, reis efendi, propoksifen, presfenoyit, polifenolaz, Mollafeneri, kefenk taşı, kefenk suyu, kadınefendi, işin fenası, Hasanefendi, hanımefendi, güveyfeneri, guaifenezin, Giffen malı, gelinfeneri, Gafurefendi, ferfendelik, fenotiyazin

10 harfli

asetofenon, terfenadin, sfenoideus, perfenezin, orfenadrin, mütefennin, ketoprofen, kefenleyiş, kefenlemek, kefencilik, kefen bezi, iskerfendi, İsfendiyar, idodifenil, fenvalerat, fenomenizm, fenomenist

9 harfli

toremifen, tesadüfen, sinifener, selenofen, pizotifen, pirprofen, ketotifen, kefenleme, kefenimsi, harfendaz, fenomenal, fenolojik, fenlenmek, feniyhmek

8 harfli

vulfenit, üfentire, toksafen, ön fener, öfendire, mevkufen, melfufen, lokomfen, klomifen, kefensiz, kefenloh, kefenlik, isfendan, Hezarfen, fenoloji, fenoller, fenokopi, fenlenme

7 harfli

hafenek, tüfenyh, Tefenni, perfene, nosofen, keyfeni, kefenli, kefengi, kefenci, hörfene, herfene, ferfene, fenotip, fenomen, fenolat, fenokop, Fenniye, fenilen

6 harfli

tüfeng, safena, fennüs, fennus, tüfenk, tüfêni, sifeni, sfenks, profen, nefene, metfen, lütfen, külfen, köfene, kefenk, kefene, kamfen, fennos, fennek, fenkur

5 harfli

safen, şifen, sefen, lüfen, kefen, fenüs, fenos, fenol, fennî, fennî

4 harfli

sfen, fent

(e,f,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

ablefaron İng. ablepharon

Ablefari.

açiltransferaz

bk. asiltransferaz


İng. acyltransferase

Asiltransferaz.

adeniform İng.

anat. Bez biçiminde olan.

adenohipofiz İng. adenohypophysis

Hipofiz bezinin birçok hormonun salgılandığı sinirsel olmayan bez bölgesi.


adenolenfom İng. adenolymphoma

Epitel hücreleri ve lenfoid hücrelerden oluşan, tükürük bezinin kistik boşluklar içeren

adenomiyofibrom İng. adenomyofibroma

Bağ dokunun, bez ve kas dokusu içeren iyicil tümörü.

adifenin İng. adiphenin

Tersiyer amin yapısında, tropin türevi olmayan, spazm çözücü ve yerel anestezik etkili ilaç

adres sınıfı İng. address class
adventif İng. adventive, adventitious

1. Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo

Aedes africanus

Maymunlara saldıran, Orta Afrika’nın büyük bir bölümünde sarı ateş ve zika virüsünü taşıyan sivrisinek türü.

Kelime Motoru