fen

fen, -nni Ar. fenn

a. 1. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad: Fen fakültesi. 2. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik: Edison, bilimden çok fenne hizmet etmiştir. 3. Bilim, bilgi: “Hocalar dinde, hekimler fende ayıp yok, derlerdi.” -F. R. Atay. 4. mec. Hile, hilekârlık: “Erkeğin en budalası yine karısını aldatmak fennini bulur.” -H. R. Gürpınar.


fen ile benzer kelimeler

fen bilgisi

İng. science

Konuları genellikle fizik, kimya, biyoloji bilimlerinden yararlanılarak saptanan, öğrencilere canlı ve cansız varlıkların özellikleri ve insan yaşayışıyle olan ilişkileri üzerinde temel bilgi ve anlayışları kazandırma amacını güden, çoğunlukla ...

fen bilimi

a. Fenle ilgili konuları araştıran, inceleyen bilim dalı.

fen bilimleri

ç. a. Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı.

fen ve tabiat bilgileri

İng. natural sciences

Çocukların yaşadıkları yakın yurt ve çevreyi daha iyi tanımalarına, kişi ve toplum sağlığı konularında bilgi ve beceri kazanmalarına, tarım çalışmalarına karşı daha çok ilgi duymalarına ve böylece çevrelerine kolayca uymalarına yardımc...


"fen" karakter analizi

  • fen, 3 karakter ile yazılır.
  • f harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'f', 'e', 'n', şeklindedir.
  • fen kelimesinin tersten yazılışı ' nef' diziliminde gösterilir.

(e,f,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

negatif film
İng. negative film

Sinema Negatif-pozitif işleminde alıcıda kullanılan ve işlemelikte işlendiğinde

tüfeng

Tüfek

teşrifat nazırı

Babıâli'de protokol işlerini uygulayan önemli bir görevlinin sanı.

sinir çiftleri
Osm. ezvâc-ı asabiye

(biyoloji)

seminiferus
İng. seminiferous

1. Sperma taşıyıcı; spermayı iletici. 2. Sperma yapıcı, sperma oluşturan, seminifer.

fen - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
f7
e1
n1
Toplam puan değeri9