adventif

adventif İng. adventive, adventitious

1. Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo oluşması gibi doğal yerinden başka yerde gelişme. 2. Hücre kültürlerini bulaştıran etkenler.


adventif ile benzer kelimeler

adventif embriyo

İng. adventive embryo, embryoid

Döllenmiş yumurtadan başka kökenden gelen hücrelerden oluşan embriyo ile in vitro büyüyen ve vejetatif bitki kısımlarına ait hücrelerden türeyen embriyoya benzer yapılar. Embriyoit.


"adventif" karakter analizi

  • adventif, 8 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, f harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'd', 'v', 'e', 'n', 't', 'i', 'f', şeklindedir.
  • adventif kelimesinin tersten yazılışı ' fitnevda' diziliminde gösterilir.

(a,d,e,f,i,n,t,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

fovea dentis
İng.

anat. Atlasın arcus ventralis'inin iç yüzünde bulunan ve axis'in dens'i

çifte vatandaş

a. İki ayrı devlet vatandaşlığına sahip olan kimse.

arfvednosit

bk. amfibol.

adventif - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
d3
v7
e1
n1
t1
i1
f7
Toplam puan değeri22