ablefaron

ablefaron İng. ablepharon

Ablefari.


"ablefaron" karakter analizi

  • ablefaron, 9 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'l', 'e', 'f', 'a', 'r', 'o', 'n', şeklindedir.
  • ablefaron kelimesinin tersten yazılışı ' norafelba' diziliminde gösterilir.

(a,b,e,f,l,n,o,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

tuber frontale
Dgr. anat.

anat. Bazı köpek ırklarında alın kemiğinin pars nasofrontalis’i üzerinde görüle

simbilefaron
İng. symblepharon

Göz kapaklarının konjunktival yüzeylerinin bulbus okuliye yapışması.

rombensefalon
İng. rhombencephalon

(Yun. rhombos: eşkenar; engkephalos: beyin) Embriyo gelişiminin ilk evrelerinde görül

nefroblastom
İng. nephroblastoma

Çoğunlukla genç hayvanlarda ve zaman zaman dölütlerde, embriyonel doku elemanlarından

nefroblâst
İng. nephroblast

(Yun. nephros: böbrek; blastos: tomurcuk) Nefridyumu verecek olan embriyonik hücreler.

ablefaron - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
l1
e1
f7
a1
r1
o2
n1
Toplam puan değeri18